ANASOFT prezentuje Interaktívne biznis procesy na SAP World Tour 2008

18.03.2008

O tom, že aj biznis procesy môžu byť „hladké ako čokoláda“,spoločnosť ANASOFT úspešne hovorila 3. apríla 2008 na SAP World Tour 2008 vo svojej prezentácii As Smooth As Chocolate alebo interaktívne biznis procesy.

Stále intenzívnejšia automatizácia podnikových procesov vyžaduje médium, ktoré je v prostredí podnikových informačných systémov ľahko čitateľné, ľahko spracovateľné a rýchlo transportovateľné. Týmto médiom sú v súčasnosti elektronické dokumenty.

Nová generácia formulárových technológií SAP
Interaktívne formuláre sú novou generáciou elektronických dokumentov. Umožňujú dynamické generovanie elektronických dokumentov obsahujúcich dáta z podnikových informačných systémov, ich odoslanie príjemcovi, následné editovanie príjemcom vrátane prípadného pripojenia elektronického podpisu, odoslanie naspäť a spracovanie dát z prichádzajúceho formulára.

Spolupráca spoločnosti SAP a Adobe zahájená v roku 2002 bola zavŕšená integráciou Adobe PDF technológií do SAP NetWeaver AS ABAP i JAVA a jeho vývojového prostredia.

Interactive Forms based on Adobe software umožňujú realizovať základné typy obchodných scenárov:
• generovanie PDF dokumentov a ich odosielanie na tlačiareň, fax, e-mail, archivácia v archivačnom subsystéme
• online interaktívne (editovateľné) formuláre prezentované vo webovej aplikácii vytvorenej v SAP NetWeaver AS ABAP alebo SAP NetWeaver AS JAVA
• offline interaktívne formuláre, ktoré si užívateľ stiahne z www stránky alebo dostane e-mailom; edituje lokálne a odošle späť na server.

Adobe PDF - Adobe Portable Document Format

Konferencia SAP World Tour prináša informácie o nových stratégiách a inováciách v oblasti IT a tiež o EURO konverzii. V rámci podujatia sú pripravené odvetvovo špecifické a technologické bloky, počas ktorých sa poslucháči môžu stretnúť s expertmi, partnermi a zákazníkmi SAP.

 

Späť na novinky