ANASOFT APR získal ocenenie Via Bona

26.05.2006

ANASOFT APR získal hlavnú cenu šiesteho ročníka ocenenia Via Bona v kategórii pre malé a stredné podniky. Nadácia Pontis vyjadruje touto formou verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí finančným aj nefinančným darcovstvom podporujú ekonomickú či sociálnu sféru a presadzujú pricípy spoločensky zodpovedného podnikania.

Výsledky šiesteho ročníka ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2005 boli zverejnené na slávnostnom galavečeri 25. mája 2006 v priestoroch design factory v Bratislave.
Konateľ spoločnosti ANASOFT APR Stanislav Čekovský prevzal Hlavnú cenu v kategórii pre malé a stredné podniky z rúk ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny, Ivety Radičovej.

Jedným z cieľov udeľovania ocenenia je zvýšiť záujem o vzájomne prospešné partnerstvá medzi podnikateľmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami. O existencii mnohých projektov sa niekedy verejnosť nemá možnosť dozvedieť a preto sa tu naskytuje priestor na vyvolanie širšej verejnej diskusie s možnou inšpiráciou pre ďalšie spoločnosti.
Návratnosť ocenenia chápu organizátori aj vo zvýšení prestíže ocenených, ale aj v schopnosti odlíšiť sa od konkurencie.

ANASOFT APR je spoločnosťou s dynamickým mladým kolektívom a prostredím otvoreným pre tvorivé napady. Vo sfére filantropie a zodpovedného podnikania sa pridŕža stratégie, ktorej cieľom je podporovať kreatívne vzdelávanie a mladú rodinu – teda veciam, ktorým sú naklonení samotní zamestnanci a ktoré stoja v centre ich záujmu.
Jedným z inšpiratívnych projektov spoločnosti je aj Myšlienka – nadačný fond na podporu vzdelávania skúsenosťou. V oblasti technických a prírodných vied sa hravý spôsob vzdelávania ukazuje ako ten najefektívnejší, no zároveň najzriedkavejší. Preto vznikol záujem podporiť kreatívne formy vyučovania práve v tejto sfére a tiež tak zvýšiť záujem detí a mladých ľudí o vzdelávanie.
Pod správou Nadácie pre deti Slovenska, s ktorou firma dlhodobo spolupracuje, sú darované finančné prostriedky delené medzi grantistov a tí takto dostanú možnosť zrealizovať inovatívne projekty zážitkového vzdelávania.

 

Späť na novinky