ANASOFT APR prevzal vývoj a servis o intranet a extranet Schmitz Cargobull

11.03.2004

Spoločnosť Anasoft APR uzavrela dohodu o dlhodobom outsourcingu vývoja a servisu intranetu a extranetu nemeckej automobilovej spoločnosti Schmitz Cargobull - najväčšieho európskeho výrobcu nákladných prívesov a návesov (www.cargobull.com).

Intra- a extranet Schmitz Cargobull je modulárny systém. Jednotlivé aplikácie pokrývajú oblasti výroby, predaja a hlavných súvisiacich procesov. Ich vzájomné väzby zabezpečujú integrované plánovanie a controlling všetkých kľúčových aktivít centrály podniku a desiatich závodov v 5 krajinách Európy.
Nová outsourcingová dohoda je pokračovaním úspešnej spolupráce – v rokoch 1996 – 2003 sa Anasoft APR podieľal na vývoji aplikácií pre optimalizáciu výroby Just-In-Sequence, manažment objednávok a marketingových údajov, ako aj častí prezentačnej vrstvy intranetových aplikácií.
Aplikácie využívajú databázové technológie Oracle, aplikačná vrstva je vyvinutá na platforme J2EE.

O spoločnosti Schmitz Cargobull AG
Predchodca spoločnosti – firma Schmitz-Anhänger Fahrzeugbau GmbH & Co KG bola založená v r. 1966. Vo finančnom roku 2002/2003 vyrobila 23.000 vozidiel, celkový obrat dosiahol asi 800 mil EUR. Spoločnosť si už tri roky po sebe udržiava pozíciu európskeho lídra. Vo finančnom roku 2003/2004 plánuje svoj podiel na trhu zvýšiť z terajších 18,4% na 25%. V centrále a desiatich závodoch (5 v Nemecku, 2 vo Veľkej Británii, po jednom v Španielsku, Švajčiarsku a Lotyšsku) pracuje 3270 zamestnancov.

 

Späť na novinky