ANASOFT APR očisťuje databázu pre rozhlas

02.11.2006

ANASOFT APR podpísal v septembri zmluvu so Slovenským rozhlasom. Cieľom spolupráce je zvýšiť Slovenskému rozhlasu príjmy z výberu koncesionárskych poplatkov očistením a rozšírením kmeňa ich platiteľov.

Mesačne dnes získava rozhlas na koncesiách okolo 50 miliónov korún, straty na koncesionárskych poplatkoch predstavujú miliónové položky.

Úlohou firmy ANASOFT APR je očistiť a spresniť evidenciu platiteľov koncesionárskych poplatkov. Ďalej sa spoločnosť zaviazala definovať cieľové skupiny potenciálnych platiteľov koncesionárskych poplatkov, ktoré následne môže rozhlas osloviť svojou kampaňou.
Výkonný riaditeľ ANASOFT APR Stanislav Čekovský upresňuje: „ANASOFT nebude v žiadnom prípade vstupovať do vzťahu rozhlas – koncesionár.“

Honorár firmy bude závisieť od toho, ako sa vďaka jej riešeniu podarí zvýšiť príjmy z výberu koncesionárskych poplatkov. To znamená, že ho bude tvoriť desať percent z nárastu príjmov, najviac však 950 tisíc korún za celú sedemmesačnú spoluprácu.

 

Späť na novinky