ANASOFT APR medzi nominovanými na IT firmu roka 2007

17.08.2007

Ocenenie, ktoré je udeľované už po siedmykrát, má za cieľ oceniť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty, realizované v danom roku.

Na základe údajov z informačných dotazníkov širšej nominácie porota hlasovaním zostavila užšie nominácie piatich osobností, piatich firiem a piatich projektov bez určenia poradia, z ktorých neskôr vyberie držiteľov tohto prestížneho ocenenia na rok 2007. Výsledky budú vyhlásené 27. septembra 2007 na slávnostnom podujatí IT GALA.
Nominované firmy:

Anasoft APR, s. r. o.,
Asseco Slovakia, a. s.,
Gratex International, a. s.,
Siemens IT Solutions and Services, s. r. o.,
Tempest, a.s.

V prípade firiem sa hodnotil vývoj unikátnych produktov, uvedenie nových služieb, vývoz produktov s vysokým obsahom vlastnej pridanej hodnoty, rozvoj nových trhových segmentov, investície do rozvoja firmy, spolupráca s akademickou sférou a výskumnými ústavmi či verejnoprospešné projekty. Prihlásené projekty hodnotila porota z pohľadu prínosu pre cieľovú skupinu, z hľadiska originálnosti riešenia, ako aj podľa referencií projektu. Základom hodnotenia boli výsledky dosiahnuté v roku 2006, porota však prihliadala aj na vývoj v širšom časovom horizonte.

 

Späť na novinky