ANASOFT APR, partner spoločnosti Sun Microsystems Slovakia bol predstavený v časopise SunNews

01.03.2004

Anasoft APR je dodávateľom komplexných IT riešení, ktorých realizácia vyžaduje rozsiahle know-how. Špecializuje sa najmä na projekty integrácie systémov, vývoj aplikácií na zákazku a dodávku špecializovaných riešení (ERP, internetové portály...). Okrem týchto služieb poskytuje i kompletný outsourcing IT činností pre menšie a stredné firmy.

Anasoft APR je firma s tradíciou a dynamickým rastom zároveň. Za 10 rokov pôsobenia na Slovensku i v zahraničí získal zhruba 50-členný tím skúsenosti a postavenie na trhu, ktoré je základom pre ďalší dynamický rozvoj. Dôkazom dobrého využitia tohto potenciálu je umiestnenie v rebríčku slovenských ICT firiem podľa rastu dosiahnutej pridanej hodnoty – 4. miesto v porovnaní 2002/2000. Okrem kvantitatívnych ukazovateľov kladie firma rovnaký dôraz na kvalitu. Čerstvým hmatateľným úspechom v tomto smere je získanie certifikátu ISO 9001:2000.

Zahraničné skúsenosti považuje vedenie firmy za veľmi cenné. „Vďaka projektom v Nemecku, USA a v ďalších krajinách (napr. na Jamajke) sme zvládli niektoré technológie a biznis procesy zákazníkov v predstihu oproti možnostiam slovenskému trhu,“ hovorí Michal Hrabovec, prezident Anasoft APR.
Realizácia B2B systému pre národnú banku a obchodníkov so štátnymi cennými papiermi, komerčné využitie webservisov v medzifiremných procesoch, systém pre optimálne plánovanie kusovej výroby u automobilového výrobcu, real-time portál investičnej spoločnosti s niekoľko tisíc fondami – to sú len niektoré z oblastí takto získaného know-how.

Prenos vedomostí zo zahraničia na slovenský trh sa však netýka len konkrétnych riešení a technológií. Budovanie partnerstiev sa Anasoftu osvedčilo v medzinárodných vzťahoch a preto chcú tento strategický moment posilniť aj v domácich podmienkach. „Naša spolupráca so Sun-om začala jedným menším projektom. Na ňom sme sa spoznali a zistili sme, že naša spolupráca má veľký rozvojový potenciál v segmentoch, na ktoré sústreďujeme pozornosť našej firmy,“ konštatuje M. Hrabovec.

Za takéto považujú najmä segmenty:

  • bankovníctva a finančných služieb
  • telekomunikácií
  • verejnej správy

Základné technológie pre realizované projekty považuje Anasoft APR za jeden z kritických faktorov úspechu IT projektov. Firma sa však snaží v tomto smere udržať správnu rovnováhu medzi vizionárstvom a pragmatizmom. „Aj preto považujeme partnerstvo so Sun-om za veľmi perspektívne. SUN je pre nás synonymom špičkových technológií, ale aj ľudí a organizácie, ktorá je schopná riešiť požiadavky a problémy pragmaticky a efektívne. Najmä Sun ONE považujeme za platformu mimoriadne vhodnú pre ťažiskové časti našich služieb,“ konštatuje Michal Ohrablo, SW Sales Manager.

Týmito službami sú najmä:

  • systémová integrácia – EAI, ETL, integrácia biznis procesov, middleware, adaptéry
  • framework systémy, napr. pre intranety s integrovanými aplikáciami
  • systémy datawarehouse a business intelligence
  • vývoj aplikácií na zákazku – najmä aplikácií s viacvrstvovou architektúrou, integrovaných s externými systémami