Analýza & špecifikácia systému pre lekársky informačný systém v Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz (KVRLP)

10.10.2007

ANASOFT TECHNOLOGY vytvorila pre KVLRLP (Lekársku komoru Rheinland - Pfalz) v krátkom časovom rozpätí iba dvoch mesiacov systémovú špecifikáciu pre rozšírenie ich interného Lekárskeho informačného systému. Toto rozšírenie sa stalo nevyhnutným kvôli zmenám v smerniciach federálnej asociácie, ako aj v dôsledku organizačnej reštrukturalizácie vnútri KVRLP.

Na základe tejto špecifikácie a s riešeniami pre časť funkčných a technických požiadaviek navrhnutých Anasoft Technology je projektová schéma pre implementáciu do konca roku 2008 v súčasnosti vo vývoji.

Pán Michael Kühn ( ktorý je manažérom odboru organizácie), je s výsledkami spokojný a konzultantov z Anasoft Technology by odporúčal bez výhrad. 

nosti Genesys – svetového lídra v oblasti softvérového vybavenia kontaktného centra.

 

Späť na novinky