Aby rodina zostala spolu | Zbierka ANAsrdce

09.06.2021

Od vypuknutia pandémie koronavírusu sa výrazne zhoršila situácia chudobných rodín s deťmi. Akútne potrebujú pomoc a podporu. Bez práce a príjmu rodiny nezvládajú platiť nájomné a ďalšie účty a dostávajú sa do vážneho stavu, kedy hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny. Preto zamestnanci spoločnosti ANASOFT opäť vyhlásili jarnú zbierku ANAsrdce, ktorá priamo odchádza k rodinám, ktoré to najviac potrebujú. Administratívne túto pomoc zastrešuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

Zamestnanci ANASOFTu už pravidelne prispievajú na projekty, ktoré zabraňujú strate bývania a rozpadu rodiny, zmierňujú chudobu, hlad a chlad. Zbierka ANAsrdce sa realizuje v ANASOFTe už niekoľko rokov a vďaka nej mohli deti v ťažkých rodinných situáciách mať krásne Vianoce so svojimi rodičmi, či užiť si poniektorí aj prvé letné tábory či výlety. Všetkým ANASOFŤákom v mene detí a rodín za ich príspevky ďakujeme.

"Všetci naši drahí ANASOFŤáci, vrúcna vďaka za všetko a za všetkých, ktorým vaša pomoc posilňujúco zasiahla do života.

V čase epidémie spoločnosť Úsmev ako dar venuje zvýšenú pozornosť rodinám, ktoré pandémia veľmi výrazne zasiahla v ich základnej existencii.  Zhoršená ekonomická situácia spôsobila, že v mnohých rodinách hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny. Pomoc, ktorú dostávame od partnerskej spoločnosti ANASOFT a jej zamestnancov vo forme stravných lístkov nám pomáha riešiť akútne krízové situácie týchto rodín a aj vďaka takejto konkrétnej spoľahlivej a kontinuálnej  spolupráci sme pomohli desiatkam rodín. Len uplynulý mesiac sme tak spoločne dokázali zabrániť vyňatiu 11 detí.
Ďakujeme Vám."

S úctou a vďakou za celý dobrovoľnícky tím Úsmevu ako dar Monika a Jozef Mikloškovci.