ANASOFT v Stálej komisii pre etiku a reguláciu umelej inteligencie

09.11.2020

Otázkami fungovania systémov využívajúcich umelú inteligenciu v prospech ľudstva aj jej rizikami sa bude zaoberať novozaložená Stála komisia pre etiku a reguláciu umelej inteligencie, ktorej členov vymenovala podpredsedníčka vlády a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová. 

Komisia vznikla ako nezávislý, odborný a poradný orgán Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Novovymenovaná komisia pre umelú inteligenciu má 25 členov. Medzi členmi komisie sú odborníci z oblasti práva, informačných a komunikačných technológií, matematiky, filozofie ale aj teológie, či zdravotníctva.

Členstvo v stálej komisii je čestné, pričom funkčné obdobie člena je päť rokov.

Sme hrdí, že sme sa stali súčasťou Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie, a tak môžeme už v blízkej budúcnosti zúročiť našu kompetenciu v tejto oblasti. V ANASOFTe sa už viac ako 15 rokov venujeme implementácii softvérových riešení, ktoré čoraz častejšie vyžadujú minimálnu potrebu ľudskej intervencie. Najmä v oblasti Smart Industry neustále riešime otázky formy spolupráce ľudí a informačných systémov, ktorá sa po implementácii nástrojov AI dostáva na úplne novú úroveň. Na mieste sú preto obavy z nepredvídateľného správania pri zavádzaní takýchto autonómnych technológií.

Veríme, že naše úsilie v Komisii sústredíme nielen na reguláciu a stanovenie pravidiel pre návrh a vývoj takýchto riešení, ale aj na odbúravanie neopodstatnených predsudkov širokej verejnosti voči týmto moderným technológiám.