SIGNATUS skúma pravosť podpisov aj v zahraničí

05.10.2022

 

SIGNATUS Analyzer je analytický nástroj určený na skúmanie dát zachytených počas podpisu dotykovým perom na displeji. Vďaka veľmi presným výstupom dokážu forenzní vedci a kriminalisti skúmať pravosť podpisov.

V Poľsku využívajú Analyzer až dva policajné inštitúty na hlbkovú analýzu dát pri pízmonaleckých postupoch. Vo Francúzsku používajú tento analytický nástroj na školenie vedeckých členov, odborníkov a špecialistov policajného zboru.

Na univerzite v Istanbule s ním vykonávajú inovatívny forenzný výskum, ktorého hlavným cieľom je urýchliť analýzu pravosti podpisov počas vyšetrovania kriminálnych prípadov. Výstupy z nástroja Analyzer boli prezentované v pléne Európskej siete forenzných inštitúcií ENFSI. SIGNATUS Analyzer aktuálne dopytujú vedecké a kriminálne inštitúcie v Španielsku a Grécku.

Tím SIGNATUS rozširuje druh dát, ktoré dokáže  tento nástroj zaznamenať a vizuálne interpretovať. Čoskoro pribudnú dáta o natočení pera aj údaje o jeho sklone počas podpisu.