Právoplatnosť a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí si overíte už aj z domu

28.05.2019

Právoplatnosť a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky práve od včera umožnilo občanom prístup k jednoduchému a rýchlemu spôsobu, ako si overiť, či ich súdne rozhodnutie je právoplatné a/alebo vykonateľné.

Ide o nový register s názvom Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí, ktorý vyvinula softvérová spoločnosť ANASOFT. Register je súčasťou portálu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí je verejný register, na základe ktorého si môže účastník konania, právny zástupca, resp. tretia strana, preveriť či predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a/alebo vykonateľnosť. Údaje sú do tohto registra automaticky preberané z informačného systému súdov. Oprávnené osoby tak môžu samostatne na webovej stránke v pohodlí domova a bez návštevy súdu preveriť, či súdne rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť či vykonateľnosť.

Výhodou tohto riešenia je odstránenie administratívnej záťaže súdov ako aj oprávnených osôb, a to napríklad odbremenenie oprávneného v exekučnom konaní predkladať právoplatnosť a vykonateľnosť exekučného titulu k návrhu na vykonanie exekúcie.

 

Právoplatnosť a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí Kde nájdete Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí

Vyhľadanie doložky právoplatností a/alebo vykonateľností sa nachádza na tejto stránke

Vyhľadávanie doložiek 

Z funkčného hľadiska sú k dispozícii dva spôsoby vyhľadania doložky právoplatností a/alebo vykonateľností: 

1. do vyhľadávača môžete zadať ECLI (jednoznačný identifikátor) konkrétneho rozhodnutia alebo

2. do vyhľadávača je možné zadať spisovú značku, súddátum vydania rozhodnutia (všetky tri údaje sú pri vyhľadávaní povinné). 

Právoplatnosť a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí Právoplatnosť doložiek

Aktuálne má doložka z Registra informatívny charakter, preto v ňom uvedené údaje nie je možné používať na právne účely.

V budúcnosti sa plánuje použiteľnosť doložky aj na právne účely. Každá zverejnená doložka, ktorú si oprávnená osoba stiahne, bude podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, resp. pečaťou.

Následne už doložky nebude potrebné predkladať iným orgánom štátnej správy, tieto si právoplatnosť a/alebo vykonateľnosť rozhodnutia budú vedieť overiť sami.