RTVS spustila moderný systém na prijímanie námetov verejnosti

03.04.2020

V súčasnej situácii uprednostňujeme elektronický spôsob komunikácie viac než kedykoľvek predtým. Aj ľudia, ktorí doposiaľ nevyužívali elektronické systémy, majú jedinečnú príležitosť na ich otestovanie. Ak je riešenie intuitívne a zameriava sa na potreby používateľov, je veľmi pravdepodobné, že si získa priazeň aj toho najnáročnejšieho používateľa.

Z pohodlia domova zašlite námet do RTVS

Centrálny register námetov (CRN) pre Rozhlas a televíziu Slovenska navrhla a implementovala softvérová spoločnosť ANASOFT. CRN je komplexný elektronický systém na podávanie, spracovanie a vyhodnotenie námetov či programových projektov prichádzajúcich do RTVS z interných alebo externých zdrojov.

Cieľom RTVS bolo nahradiť pôvodný systém pre prácu s námetmi komplexným a intuitívnym systémom.  Oproti pôvodnému systému boli do systému CRN implementované nové funkčnosti, ako napríklad súhlasy s GDPR, anonymizácia žiadateľov/žiadostí a mnohé ďalšie.

Ako funguje Centrálny register námetov?

Široká verejnosť si môže vybrať spôsob, akým doručí svoj námet do RTVS. Okrem podaných námetov prostredníctvom CRN spracováva RTVS aj námety doručené prostredníctvom pošty či emailu. Tieto žiadosti následne spracuje do elektronickej podoby v CRN-e. Každý používateľ, ktorý chce podať námet prostredníctvom CRN-u, sa musí zaregistrovať. Po registrácii má k dispozícii používateľskú príručku, ktorá ho podrobne prevedie intuitívnym procesom predloženia žiadosti.

Výhodou registrácie a podania námetu v elektronickej podobe je okamžitý prehľad o stave svojich žiadostí a taktiež o aktuálne prebiehajúcich výzvach. Všetky zaregistrované žiadosti distribuuje správca systému na posúdenie dramaturgii. Hodnotenie internej dramaturgie je zamerané predovšetkým na posúdenie umeleckej, kreatívnej, audiovizuálnej potenciality a dramaturgickej hodnoty predkladaného námetu. Do úvahy sa berú tiež kritériá a hodnoty platné pre poslanie programovej služby vysielateľa verejnej služby.

Dramaturgická rada informuje predkladateľa o ďalšom postupe (zamietnutí, návrhu na zaradenie do vývoja či výroby námetu/projektu). Najneskôr do 12 týždňov od zaevidovania žiadosti v CRN-e je predkladateľ informovaný prostredníctvom emailových notifikácii. Následná komunikácia medzi prekladateľom a dramaturgickou radou, v prípade dopracovania potrebných častí schváleného námetu, prebieha elektronicky, prostredníctvom systému CRN.

Elektronický systém práce s námetmi a projektmi je pre RTVS efektívnym riešením komunikácie  a spracovania žiadostí s ohľadom na životné prostredie.

Viac informácií o Centrálnom registri námetov.