Hľadať

Vyhľadávanie

Zákaznícka zónaRegistrácia
Zabudli ste heslo?

Poznáme porotu a vyše 200 nominovaných kníh na ANASOFT litera 2017

16.02.2017

Porota ANASOFT litera 2017
 
Tohtoročnú porotu slovenskej literárnej ceny ANASOFT litera tvoria dve odborné asistentky a traja literárni vedci. Z piatich členov sa traja aktívne vo svojich vedeckých prácach venujú, paradoxne, poézii. Dvaja sú dokonca uznávaní básnici. Poznáme ich mená, ako aj zoznam vyše dvesto automaticky nominovaných titulov pôvodnej slovenskej prózy vydanej v uplynulom roku, ktoré kandidujú na titul najlepšej slovenskej prozaickej knihy roka. Ide o doteraz najvyšší počet v histórii tejto ceny.
 
„Ročné hodnotenie tvorby je sociologickou sondou predstáv slovenských vydavateľov o tom, čím by sa mal kŕmiť slovenský čitateľ. Tak ako na ktoromkoľvek trhu dominuje rýchle občerstvenie, i keď sa o ňom vie, že človeku neprospieva, ale skôr škodí. Na obranu vydavateľov však treba povedať, že môžu vychádzať len z toho, čo slovenskí autori vytvoria,“ vyjadril sa jeden z aktuálnych porotcov Ján Gavura, ktorý pôsobí ako docent na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a vo svojom vedeckom výskume sa sústredí na slovenskú a svetovú (najmä anglofónnu) poéziu a literatúru 20. storočia. Porotcom ceny Anasoft litera bol v roku 2011 ako aj s odstupom niekoľkých rokov ďalší dvaja porotcovia – Michal Habaj, spisovateľ a literárny vedec v Ústave slovenskej literatúry SAV a Pavel Matejovič, vedeckovýskumný pracovník Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.
 
Mužské porotcovské trio dopĺňajú, po prvýkrát ako porotkyne ANASOFT litera, dve odborné asistentky – Veronika Rácová z Katedry slovenskej literatúry Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá sa zameriava najmä na poéziu a prózu 20. a 21. storočia a problematiku textológie i editorstva a Ivana Hostová z Prešovskej univerzity, kde sa venuje reflexii prekladovej i domácej poézie.
 
V týchto dňoch prebieha čítanie a dočítavanie vyše dvestovky automaticky nominovaných kníh s priebežným hlasovaním poroty v prvom kole. „Vyšlo viacero zaujímavých titulov, pomaly sa začína rysovať tých päť percent, ktoré svojimi estetickými kvalitami prevyšujú vrstvy ešte nevypísaných (alebo prepísaných) rukopisov a žánrovej či – v niektorých prípadoch – tendenčnej literatúry. Isto bude z čoho vybrať,“ vyjadrila sa najmladšia členka poroty Ivana Hostová. Pracovný zoznam všetkých hodnotených titulov nájdete na stránke ANASOFT litera.
 
Ide o zatiaľ najvyšší počet hodnotených kníh v histórii tejto literárnej ceny. Výber 10-tich najlepších vyhlási porota na začiatku apríla v priamom prenose v Rádiu Devín. Ján Gavura sa na margo svojej opakujúcej sa funkcii porotcu ANASOFT litera vyjadril: „Porovnanie dvoch ročníkov ANASOFT litery ukazuje známu vec, že talentovaných autorov je málo a noví pribúdajú len pomaly. Sú tu mená, ktoré sú takmer istotou, že dielo bude dobré, a niekoľko mien, kde netreba veľa, aby sa kniha vydarila. Po mojej prvej účasti v porote som tentoraz vedel, že nemám mať ilúzie a že sa mám vyzbrojiť trpezlivosťou. Potešiteľné je, že Slovenky a Slováci majú veľkú chuť tvoriť a písať, menej už poteší fakt, že sa uspokoja aj s málom a nie vždy sú ochotní ísť na maximum. S rastom počtu vydaných kníh rastie význam súťaží ako je Anasoft litera, pretože pomáhajú nájsť v tom množstve práve tie, ktoré si pozornosť zaslúžia."
 
Zoznam hodnotených kníh 2017 je zatiaľ pracovný, môže sa rozrásť o ďalšie tituly. Porota zároveň môže niektoré z kníh vyradiť, ak nespĺňajú kritériá pre zaradenie. V prípade pripomienok môžete kontaktovať priamo organizátorov súťaže na adrese: cena@anasoftlitera.com.