Poznáme druhého laureáta ceny René - ANASOFT litera

03.12.2018

René Cena - Daniel Majling Ruzká klasika

Druhým laureátom ceny René – ANASOFT litera sa v sobotu 1.12.2018 na festivale Autoriáda – Dni slovenskej literatúry stal Daniel Majling a jeho literárne dielo Ruzká klazika. Prvou laureátkou ceny sa v decembri minulého roka stala Ivana Gibová s knihou Barbora, boch & katarzia.

Cena René je prvou literárnou cenou na Slovensku, o ktorej rozhodujú študenti vybraných slovenských gymnázií. V druhom ročníku sa do hlasovania zapojilo 19 škôl, čo je takmer dvojnásobok oproti prvému ročníku. V prvej fáze študenti prečítali finálovú päticu kníh, ktoré im odporučila porota aktuálneho ročníka ceny Anasoft litera v zložení Miroslava Vallová, Lucia Molnár Satinská, Derek Rebro, Patrik Oriešek a Zoltán Rédey. Tituly môžu, ale nemusia byť zastúpené v desiatke ceny Anasoft litera, pretože porota pri cene René prihliada na cieľovú skupinu mladých čitateľov.

V druhom ročníku ceny René porota vybrala pre študentov tieto tituly v abecednom poradí:

  • Hečko, Maroš: Ďalej na západ sa dá ísť len na východ, Vydavateľstvo TATRAN, 2017
  • Lesná, Ľuba: Tisícročná žena, Vydavateľstvo Artforum, 2017
  • Majling, Daniel: Ruzká klazika, BRAK, 2017
  • Pupala, Richard: Čierny zošit, Marenčin PT, Marenčin Media, 2017
  • Rozenbergová, Vanda: Muž z jamy a deti z lásky, Vydavateľstvo Slovart, 2017

Študenti vybraných gymnázií mali na prečítanie piatich vybraných kníh sedem týždňov, potom diskutovali o nominovaných knihách a sami vybrali najlepšiu pôvodnú knihu uplynulého roka. Každý žiak má jeden hlas a titul s najväčším počtom hlasov je víťazom prvého kola, ktorého škola nominuje do druhého kola.

V druhom kole jeden študent ako zástupca školy diskutuje s oponentmi z ostatných gymnázií o ich preferovaných tituloch. Na spoločnom stretnutí určia hlasovaním laureáta alebo laureátku ceny René – ANASOFT litera gymnazistov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje počet študentov, ktorí sa v jednotlivých školách do projektu zapojili.

 Viac informácií nájdete na www.anasoftlitera.sk