Posúvame hranice verejného obstarávania k jednoduchosti

06.11.2018

V októbri sa uskutočnil 4. ročník odbornej konferencie o verejnom obstarávaní Posúvame hranice verejného obstarávania k jednoduchosti, ktorý organizovala vzdelávacia spoločnosť OTIDEA.

Cieľom konferencie bolo predstaviť Veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. zo strany tvorcov novely a zároveň podnietiť diskusiu ohľadne schválených zmien. Hlavným krédom novely bolo zjednodušenie, zrýchlenie, profesionalizácia a transparentnosť procesov verejného obstarávania.

Čo bolo predmetom jednotlivých 3 blokov panelovej diskusie?

Panelová diskusia - Verejné obstarávanie v praxi

1. novela Zákona o verejnom obstarávaní

Vystupujúci sa v tomto paneli sústredili na aktuálne otázky súvisiace s novelou zákona, pričom okrem iného vychádzali z prieskumu, ktorý v septembri pripravila OTIDEA v spolupráci s Centrom spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied. V debate účastníci konferencie nadviazali na informácie o pripravovanej Komore verejného obstarávania, zaujímalo ich okrem iného odkedy sa plánuje zavedenie odborne spôsobilých osôb, ich vzdelávanie, či ďalšie otázky členstva v Komore.

2. Povinná elektronizácia verejného obstarávania - ako sme si poradili

Martin Hoffmann z Úradu pre verejné obstarávanie predstavil, čo všetko v elektronizácii ponúka štátne EVO (Elektronické verejné obstarávanie), ale odpovedal aj na praktické otázky o otváraní ponúk, o tom ako je zabezpečená ochrana dát. Ďalej sa  diskutovalo aj o rozdieloch medzi štátnym a súkromnými systémami na elektronické obstarávanie, o tom ako sa s elektronizáciou vyrovnali členské krajiny EÚ.

3. Verejné obstarávanie v praxi

Boris Rybár - riaditeľ oddelenia EKS v spoločnosti ANASOFT, ešte pred začiatkom tretej panelovej diskusie predstavil Elektronizáciu verejného obstarávania so systémom EKS (Elektronický kontraktačný systém) jeho minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Otázky tretieho panelu sa týkali napríklad limitov verejného obstarávania, či najčastejších prehreškov pri tomto procese zo strany obstarávateľa. Otázky smerovali aj k rozdeľovaniu zákaziek, obstarávaniu logických celkov, diskriminácii a nediskriminácii vo verejnom obstarávaní, dodávateľom a subdodávateľom.

Výhradným partnerom konferencie sa stala spoločnosť ANASOFT. ANASOFT za viac ako 25 rokov vývoja nazbieral množstvo skúseností, ktoré sa s rozširovaním internetu premietli aj do množstva zákazníckych portálov, ktoré vyvinul a prevádzkuje. V oblasti verejného obstarávania je takýmto portálom Elektronický kontraktačný systém, ktorý je prevádzkovaný na základe zmluvy s MV SR konzorciom troch spoločností, ANASOFT, Slovak Telekom a TASR. Viac info o elektronizácii verejného obstarávania.