Portálové riešenie pre transparentný výkon súdnictva

05.11.2019

Transparentnosť v oblasti súdnictva na webovej stránke

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sprístupnilo na svojej stránke údaje súvisiace s transparentným výkonom súdnictva v Slovenskej republike. Občan si tak môže na webovom sídle MS SR jednoducho prezrieť hodnotenia konkrétnych sudcov, zoznam kandidátov na funkciu sudcu, informácie o hromadných výberových konaniach na funkciu sudcu či voľné miesta sudcov. Portálové riešenie je realizované pre Ministerstvo spravodlivosti SR spoločnosťou ANASOFT.

Dňa 1.7.2017 vstúpil do účinnosti zákon 152/2017 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich. Zmeny a úpravy vyplývajúce  zo zákona vyvolávajú dopady na rôzne oblasti (personálne, organizačné a technické).

Vďaka týmto zmenám pristúpilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky k zmenám, ktoré súvisia so zverejňovaním informácií na webovom sídle Ministerstva. Každý návštevník webovej stránky www.justice.gov.sk si tak jednoducho a prehľadne môže prezrieť agendu súvisiacu s výkonom súdnictva.Ide o štyri hlavné oblasti:

  • Hodnotenia sudcov
  • Hromadné výberové konania na funkciu sudcu
  • Kandidáti na funkciu sudcu
  • Voľné miesta sudcov 

 

Zverejňovanie hodnotenia sudcu vrátane námietok a stanoviska sudcovskej rady

Informačný systém MS SR podporuje zverejnenie hodnotenia sudcu vrátane námietok a stanoviska sudcovskej rady priamo na webovom sídle Ministerstva.

V rámci detailu hodnotenia sudcu je možné si zobraziť napríklad dôvod hodnotenia, súd, na ktorom pôsobil počas hodnotenia, výsledok hodnotenia sudcu, ako aj priložené dokumenty t.j. či iné.

Viac o zverejňovaní hodnotenia sudcov  

Zverejňovanie informácií o hromadných výberových konaniach na funkciu sudcu

Hromadné výberové konanie na funkciu sudcu vyhlasuje predseda súdnej rady aspoň raz ročne v jarnom alebo jesennom období s územnou pôsobnosťou pre obvod každého krajského súdu tak, aby sa hromadné výberové konania uskutočnili v tom istom termíne.

Na webovej stránke Ministerstva sú zverejnené informácie o jednotlivých termínoch hromadných výberových konaní na jednotlivých krajských súdoch. Ku každému termínu hromadného výberového konania sa zobrazuje aj zoznam prihlásených uchádzačov s detailnými informáciami a prílohami.

Viac o Hromadných výberových konaniach  

Zverejňovanie databáz kandidátov na funkciu sudcu

Informačný systém podporuje aj zverejňovanie databáz kandidátov na funkciu sudcov na webovom sídle Ministerstva podľa obvodu Krajského súdu zvlášť pre zaradených a vyradených kandidátov. Pre uľahčenie vyhľadávania sú kandidáti na funkciu sudcu zobrazovaní pre každý obvod zvlášť. Databáza kandidátov sa automaticky aktualizuje na základe výsledkov z hromadného výberového konania a MS SR ho pravidelne aktualizuje, tak že vyraďuje kandidátov, ktorí už boli vymenovaní na funkciu sudcu alebo boli vyradení z iných dôvodov. Kandidáti sú v zoznamoch zobrazení na základe úspešnosti vo výberovom konaní a dátumu konania hromadného výberového konania. Podľa zákona č. 385/2000 Z.z. s účinnosťou  od 15.11. 2018 platí nový princíp v zoraďovaní kandidátov v zozname. 

Zoznam kandidátov na funkciu sudcu  

Zverejňovanie oznámenia o určení voľných miest sudcov na okresných súdoch

Posledná časť, ktorá súvisí so sudcovskou agendou, sú voľné miesta sudcov. Na webovom sídle sú zverejnené oznámenia o určení voľných miest sudcov na okresných súdoch k aktuálnemu dňu.

Zoznam voľných miest sudcov