*PF 2022

22.12.2021

Rok 2021 bol plný neočakávaných výziev, ktoré sme sa všetci snažili naplniť.
Výsledkom sú užitočné riešenia a úspešné spolupráce.

Jednou z nich je aj partnerstvo s organizáciou Úsmev ako dar, kde sa nám podarilo vytvoriť fond, ktorý pomáha rodinám v núdzi. Vďaka nemu už teraz 17 detí môže tráviť Vianoce doma so svojou rodinou a nie v detskom domove.

Prajeme Vám v novom roku, aby ste s ľuďmi, ktorých máte radi, zažívali teplo Vianoc každý deň.

S tým pracovným zvyškom Vám už radi pomôžeme my.

Vaši ANASOFŤáci

 

Obrázok rodiny pre ANASOFT nakreslila talentovaná 13-ročná Ella Kabele @pastels_ella.