Kvalita a bezpečnosť opäť potvrdená ISO normou

07.06.2018

certifikát riadenia Spoločnosť ANASOFT koncom mája úspešne absolvovala recertifikačný audit vykonaný firmou LL-C (Certification) Czech Republic a získala tak na nasledujúce tri roky certifikát riadenia 

  • systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015
  • systému manažérstva bezpečnosti informácii podľa ISO/IEC 27001:2013
  • systému manažérstva IT služieb podľa ISO/IEC 20000-1:2011

ANASOFT je certifikovaný podľa normy ISO 9001 už roku 2003. Od začiatku zavádzania systému manažérstva kvality, informačnej bezpečnosti ako aj systému manažérstva IT služieb cítime, vidíme a konštatujeme ich pozitívny prínos. A vieme ho aj preukázať.

Pridanú hodnotu certifikácie podľa týchto troch noriem vnímajú na všetkých úrovniach spolupráce:

  • naši zákazníci a koneční užívatelia formou splnenia svojich požiadaviek, spoľahlivej a odbornej spolupráce na profesionálnej úrovni, zvýšením kvality IT podpory a dostupnosti IT služieb, dlhodobého udržiavania požadovanej úrovne kvality poskytovaných služieb a spoľahlivosťou pri ochrane a manipulácii s citlivými informáciami,
  • naši pracovníci vo vnútri organizácie v lepších pracovných podmienkach, možnostiach vzdelávania sa, v osobnom raste, vyššej miere uspokojenia z práce, vnútrofiremnej komunikácii a vnímaní zamestnanca ako súčasti celku – rodiny,
  • majitelia spoločnosti ako zvýšenú návratnosť investícií, väčší podiel a posilnenie pozície na trhu, zvyšovanú prosperitu a ziskovosť, zníženie podnikateľských rizík
  • dodávatelia a partneri stabilitou vzťahov, nárastom rozsahu spolupráce,
  • samotná spoločnosť zvýšením konkurencieschopnosti, bezpečnosti a produktivity práce, získavaním dôvery nových klientov a nízkou fluktuáciou zamestnancov.

Viac informácií o kvalite a bezpečnosti našich riešení nájdete na tejto stránke.