Konferencia o moderných formách elektronického verejného obstarávania

29.04.2019

Konferencia Moderné formy elektronického verejného obstarávania v systéme EKS

Pozývame vás do Žiliny na konferenciu venovanú moderným formám elektronického verejného obstarávania v systéme EKS. V rámci programu konferencie účastníci budú mať príležitosť:

  • oboznámiť sa so všetkými funkcionalitami systému EKS a uvedomiť si, že EKS ďaleko presahuje hranice Elektronického trhoviska
  • zapojiť sa do panelovej diskusie na tému „Elektronické verejné obstarávanie“
  • vyskúšať si a odkonzultovať vybrané funkcionality systému EKS
  • vypočuť si zaujímavé príspevky od tvorcov systému ale aj externých autorít z oblasti verejného obstarávania 

Príďte sa pozrieť, ako sa dá v systéme EKS efektívne obstarávať. Všetky komodity a bez ohľadu na limity či bežnú dostupnosť. Elektronický kontraktačný systém (EKS) je moderný elektronický systém na plnohodnotné verejné obstarávanie. 

Odborná konferencia

Názov: Konferencia Moderné formy elektronického verejného obstarávania v systéme EKS
Termín: štvrtok 30. mája 2019
Čas: od 9:00 – 16:00
Miesto: Holiday Inn, Žilina
Účastnícky poplatok: 72,- eur s DPH (obsahuje: celodenný odborný program, workshopy, coffee break, obed, darček) 

Pozvánka

Stiahnite si kompletnú pozvánku na Konferenciu Moderné formy elektronického verejného obstarávania v systéme EKS 

Registrácia

V prípade Vášho záujmu sa, prosím, zaregistrujte najneskôr do 3.5.2019.

Registrovať sa môžete vyplnením formulára v elektronickej podobe na stránke:

https://elektronizacia.eks.sk/registracia-za 

Garanti odborného programu

Ing. Ľubomír Grejták

Externý spolupracovník spoločnosti ANASOFT. Je konateľom, konzultantom, lektorom a projektovým manažérom v spoločnosti ADVAL spol. s r.o., ktorá sa od svojho vzniku (už 10. rok) zaoberá aj verejným a najmä elektronickým verejným obstarávaním. Je držiteľom certifikátu PRINCE 2. Zabezpečuje komplexné poradenstvo v oblasti (elektronického) verejného verejného obstarávania. Uskutočňuje semináre a školenia okrem iného aj pre použitie systému EKS. 

JUDr. Martin BORŽÍK, LL.M.

je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor pre rôzne riadiace orgány kontroloval eurofondové VO.

V súčasnosti radí organizáciám, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk. Spoluvydáva časopis Verejné obstarávania v kocke, www.verejneobstaravania.sk. 

Ing. Boris Rybár

Riaditeľ oddelenia EKS spoločnosti ANASOFT a projektový manažér vývoja systému EKS. Na systéme EKS spolupracuje s kolegami od vzniku systému už takmer päť rokov.

Je vyštudovaný informatik a má skúsenosti z riadenia medzinárodných IT programov v rámci veľkých korporácií. 

Ing. Martin Vacek

Senior analytik spoločnosti ANASOFT a hlavný analytik systému EKS. Na jeho tvorbe pracuje od vzniku systému v roku 2014 spolu s ďalšími kolegami v spoločnosti ANASOFT. Na konferencii sa bude venovať téme, čo sa v EKS podarilo pripraviť pre obstarávateľov a verejných obstarávateľov. Nezabudne ani na množstvo ďalších zaujímavostí zo zákulisia EKS. 

Mgr. Ivan Vrbňák

Projektový manažér vývoja systému EKS v spoločnosti ANASOFT. Na tvorbe systému sa podieľa od jeho úplného začiatku v roku 2014. Na konferencii porozpráva o začlenení Elektronického kontraktačného systému do európskych projektov. 

EKS a Anasoft

Dodávateľom Elektronického kontraktačného systému (EKS) je konzorcium spoločností ANASOFT, Slovak Telekom (ST) a Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR). Spoločnosť ANASOFT s vyše 25 rokmi na trhu v oblasti vývoja informačných systémov zastrešuje aplikačný vývoj systému a koordináciu všetkých členov konzorcia. Slovak Telekom poskytuje pre beh systéme svoje špičkové dátové centrá a prvú úroveň používateľskej podpory. TASR silným mediálnym partnerom značky EKS.