Elektronizácia verejného obstarávania v systéme EKS

26.03.2019

Elektronizácia verejného obstarávania v systéme EKS

Povinná elektronizácia verejného obstarávania vstúpila do platnosti 18.10.2018 a systém Elektronický kontraktačný systém (EKS) ponúka možnosti ako jej legislatívne požiadavky naplniť. Ako je možné efektívne elektronicky verejne obstarávať sa mohli účastníci dozvedieť začiatkom marca v Košiciach, kde sa konala Konferencia Elektronizácia verejného obstarávania v systéme EKS.

Po prvýkrát sa ANASOFT stal organizátorom Konferencie s tematikou verejného obstarávania zameranej na možnosti elektronizácie verejného obstarávania v systéme EKS. Konferencia bola realizovaná v prvej polovici marca priamo v centre Košíc.

Cieľom Konferencie bolo oboznámiť účastníkov o benefitoch systému EKS, poskytujúceho plnohodnotné nástroje pre proces elektronizácie verejného obstarávania.

EKS už totiž dávno nie je iba elektronickým trhovisko určeným pre podlimitné verejné obstarávania bežne dostupných tovarov a služieb. EKS je plnohodnotným nástrojom elektronizácie verejného obstarávania aj pre „nebežné“ a nadlimitné obstarávania tovarov, služieb či stavebných prác všetkými relevantnými zákonnými postupmi.

Účastníci konferencie sa mohli oboznámiť s technickým riešením systému EKS pre elektronické verejné obstarávanie „bez limitov“. Mali tiež príležitosť dozvedieť sa o možnostiach zvýšenia efektivity verejného obstarávania s použitím systému EKS tak v nadlimitnom obstarávaní ako aj s použitím podlimitného elektronického trhoviska. Súčasťou odborného programu boli aj ukážky praktického použitia systému EKS pri elektronickom verejnom obstarávaní a tiež prípadové štúdie efektívneho obstarávania stravných lístkov či motorových vozidiel pomocou elektronického trhoviska.

Viac o elektronizácií verejného obstarávania nájdete na stránke elektronizacia.eks.sk.

Elektronizácia verejného obstarávania v systéme EKS