Vyhlásený druhý ročník literárnej ceny René – ANASOFT litera gymnazistov

05.06.2018

Cena René 2018

Druhý ročník literárnej ceny René – ANASOFT litera gymnazistov prináša dva tituly mimo aktuálnej desiatky ANASOFT litera a až raz toľko zapojených stredných škôl.

Cena René je na Slovensku historicky prvou literárnou cenou, o ktorej rozhodujú študenti vybraných slovenských gymnázií. Po veľmi pozitívnych ohlasoch zo strany vyučujúcich i študentov, sa v druhom ročníku usporiadatelia rozhodli zaineteresovať väčší počet škôl a budú aktívne spolupracovať už s dvadsiatkou gymnázií po celom Slovensku.

Cena má priblížiť súčasnú hodnotnejšiu domácu prózu mladšej generácii, učiť študentov chápať a interpretovať literárny text, argumentovať, obhajovať svoje názory a rozvíjať kritické myslenie.
Študenti dostanú k dispozícii nominované knihy a príležitosť naživo sa stretnúť s autormi na školách. Potom o knihách diskutujú a sami vyberajú najlepšiu pôvodnú knihu uplynulého roka. 

Aj tento rok majú študenti na výber päticu kníh, ktoré im odporučila aktuálna porota ceny ANASOFT litera. Tituly môžu, ale nemusia byť zastúpené v desiatke ceny ANASOFT litera, pretože porota pri cene René prihliada na cieľovú skupinu mladých čitateľov.

V druhom ročníku ceny René porota vybrala pre študentov tieto tituly v abecednom poradí:

  • Hečko, Maroš: Ďalej na západ sa dá ísť len na východ, Vydavateľstvo TATRAN, 2017
  • Lesná, Ľuba: Tisícročná žena, Vydavateľstvo Artforum, 2017
  • Majling, Daniel: Ruzká klazika, BRAK, 2017
  • Pupala, Richard: Čierny zošit, Marenčin PT, Marenčin Media, 2017
  • Rozenbergová, Vanda: Muž z jamy a deti z lásky, Vydavateľstvo Slovart, 2017

Prvou laureátkou ceny sa v decembri minulého roka stala Ivana Gibová s knihou Barbora, boch & katarzia. Laureát alebo laureátka druhého ročníka ceny René 2018 – ANASOFT litera gymnazistov bude vyhlásený koncom roka na festivale Autoriáda – Dni slovenskej literatúry.

Viac nájdete na www.anasoftlitera.sk