Digitálna trasformácia predajných miest

17.07.2020

Jedna z najväčších bánk na Slovensku prostredníctvom digitálnych technológií modernizuje poskytovanie poradenstva na pobočkách. ČSOB sa dlhodobo venuje digitálnej transformácii prostredníctvom viacerých projektov.

Digitalizácia predajných miest prostredníctvom moderných zariadení

Cieľom projektu digitálnej adaptácie bolo vytvoriť riešenie, ktoré skráti čas strávený na pobočke a zefektívni predajný proces. Tvorcom riešenia je softvérová spoločnosť ANASOFT, ktorá sa viac ako 25 rokov venuje vývoju softvéru na mieru.

INTUITÍVNY SPÔSOB PREZENTÁCIE PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE NA TABLETE

Princíp použitia tabletu spočíva v aktívnej interakcii klienta s pobočkovým pracovníkom. Aplikácia nainštalovaná na tablete intuitívne sprevádza používateľa predajným cyklom a umožňuje mu pristupovať k rôznym informáciám bez zmeny aplikačného prostredia. Klient banky tak môže jednoducho pristupovať k informáciám z iného systému, aplikácie alebo webstránky a to bez akýchkoľvek zmien v dizajne aplikácie. 

Aké sú možnosti použitia?

  • Prezentácia produktov a služieb
  • Spúšťanie pomocných aplikácii
  • Zobrazenie dodatočných informácií z preddefinovaných zdrojov
  • Digitálne podpisovanie dokumentov

Aké sú možnosti nastavenia?

  • Zobrazenie procesov podľa pridelených rolí používateľov
  • Intuitívna navigácia pracovníka počas rôznych scenárov predajného cyklu

Ako sa zmenil predajný proces v praxi?

Do banky príde klient, ktorý má záujem o určitý produkt alebo službu banky. Na to, aby ho banka klientovi poskytla musia spoločne prejsť pomerne zdĺhavým procesom. Od zadania údajov do systému, overenia údajov, preštudovania podmienok, podpísania dokumentov až po ich tlač.

Aplikácia celý proces výrazne zjednodušuje a skracuje.

Zatiaľ čo pracovník banky zadáva potrebné údaje do systému, klient si môže pozrieť aktuálnu ponuku banky priamo v aplikácii. V momente dokončenia akcie pracovníka sa zaznamenané údaje automaticky zobrazia klientovi a ukončia tak jeho doterajšiu činnosť. Celý proces sa tak z papiera preniesol do digitálneho prostredia tabletu a umožnil tak banke napredovať v digitálnej transformácii.

Aké sú prínosy aplikácie?

  • Okamžitá prezentácia nových produktov, služieb v predajnej sieti
  • Úspora nákladov na tlač dokumentov a propagačných materiálov
  • Rýchla adaptácia pracovníkov do predajného cyklu
  • Nástroj pre vyhodnocovanie úspešnosti obchodného procesu

Výhodou digitálnej prezentácie je aj to, že banka dokáže rýchlo reagovať na aktuálne dianie na trhu a ponuku pre svojich klientov okamžite personalizovať. Donedávna túto úlohu plnili tlačené brožúry a letáky. Dnes je digitál efektívnejšou a ekologickejšou formou prezentácie.