DOMUS – Neziskový fond pre záchranu bývania rodín

28.12.2021

V roku 2021 sa nám podarilo spolu s organizáciou Úsmev ako dar založiť DOMUS – Neziskový fond pre záchranu bývania rodín. Hlavnou úlohou Fondu je pomoc rodinám, ktoré sa dostali do finančných problémov a potrebujú akútnu podporu ohľadom bývania, inak deti musia byť umiestnené do centra pre deti a rodiny (býv. detského domova).

Vďaka tejto pomoci sa v roku 2021 podarilo zabrániť vyňatiu 17 detí a 4 deti sa mohli vrátiť k svojej mame.

Michal Hrabovec, prezident spoločnosti ANASOFT: "Podpora rodiny je jedným z najdôležitejších filantropických pilierov ANASOFTu. S Úsmevom ako dar spolupracujeme dlhé roky na pomoci konkrétnym rodinám v núdzi. Do charitatívnych projektov sa zapájajú aj naši zamestnanci, aktuálnou zbierkou pomáhame aby deti strávili Vianoce v teple vlastného domova.

Tento rok sme spoluprácu rozšírili o vytvorenie fondu určeného na pomoc pri riešení kritických situácií, kedy hrozí odobratie detí z rodiny do detského domova z finančných dôvodov. Som rád, že už za tento krátky čas fond pomohol 17 deťom a verím, že aj v ďalších rokoch pomôžeme zachrániť nejednu rodinu v ťažkej životnej situácii."

Ak vám rodiny v núdzi nie sú ľahostajné, máte možnosť pridať sa do neziskového fondu pre záchranu rodín aj vy a pomôcť tak mnohým deťom, aby zostali doma so svojimi rodičmi.