Hľadať

Vyhľadávanie

Zákaznícka zónaRegistrácia
Zabudli ste heslo?

Business Idea 2017 má svoju TOP dvanástku

11.05.2017

V treťom ročníku súťaže podnikateľských nápadov študentov zapojených do programov JA Slovensko so vzdelávacím prvkom JA Firma, vybrala porota v zložení Stanislav Čekovský (ANASOFT), Juraj Kavecký (VTP Žilina) a Boris Rybár (ANASOFT) 12 najlepších nápadov. Celoslovenské finále sa uskutoční 20.6.2017 v sídle spoločnosti ANASOFT, v Bratislave.

Finalisti Business Idea 2017 | ANASOFT

Súťaž je určená pre študentov a absolventov programov JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu II so vzdelávacím prvkom JA Firma, ktorí sú stále študentmi strednej školy, v ktorej programy JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu II absolvovali.

Súťaže sa môžu zúčastniť finalisti danej súťaže z predchádzajúcich rokov, avšak nie s rovnakým  nápadom, ako prezentovali vo finále.

TOP Dvanástka v roku 2017

 (zoradení podľa abecedy)

 • Marko Buday - Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
 • Alžbeta Bujdošová - Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
 • Klaudia Černá - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
 • Romana Číková - Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske
 • Kristína Kažiková - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
 • Veronika Klčová - Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812, Poprad
 • Klaudia Kováčová - Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
 • Filip Krupa - Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
 • Jakub Brénainn Kyseľ - Technická akadémia, J. Švermu 1, Zvolen
 • Simona Mahútová - Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
 • Alžbeta Mazuráková - Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, Námestovo
 • Kristína Šestáková - Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske

Kritériá pri hodnotení

 • nápad a originalita
 • podnikavosť a podnikateľské zručnosti
 • schopnosť uplatniť sa s produktom na trhu a prípadné dosiahnuté výsledky, resp. reálne finančné odhady
 • tvorivosť a prezentačné zručnost

Viac o atmosfére z roku 2016 vo fotogalérii