ANASOFT je novým členom Business Leaders Forum

04.07.2018

Business Leaders ForumPovedomie verejnosti o zodpovednom podnikaní rastie a viac firiem sa zapája do CSR aktivít. Na poslednom networkingovom stretnutí tohto roka schválili členské firmy združenia Business Leaders Forum (ďalej BLF) vstup spoločností: ANASOFT, Microsoft Slovakia, YIT Slovakia a KOSIT. Počet členov BLF sa tak ustálil na 43.

Spoločnosť ANASOFT je aktuálnym víťazom Via Bona Slovakia v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma. Firma venuje pozornosť vzdelávaniu v oblasti odbornej kvalifikácie, jazykovej prípravy a osobnostného rozvoja. Pre spoločnosť je dôležité, aby si každý v ANASOFTe našiel spôsob sebarealizácie, ako aj rovnováhu medzi prácou a osobným životom. Zamestnancov firma pravidelne zapája do firemného dobrovoľníctva. Firma vytvorila riešenie pre bezpapierovú kanceláriu, čím chce znížiť dopad na životné prostredie. Už 12 rokov podporuje slovenskú literárnu cenu ANASOFT litera, ktorá sa udeľuje za najlepšie slovenské prozaické dielo vydané v uplynulom roku.

Viac o Business Leaders Forum 

Business Leaders Forum je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania (angl. Corporate Responsibility – CR, resp. CSR) na Slovensku.

Poslaním BLF je kultivovať spoločnosť vytváraním a zavádzaním štandardov zodpovedného podnikania.

Víziou BLF je zodpovedným podnikaním dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska.

BLF oficiálne vzniklo v apríli 2004 ako výsledok snahy o vytvorenie doposiaľ neexistujúcej platformy podnikateľských subjektov pôsobiacich na území Slovenskej republiky, ktorá by bola vzorom a garantom zodpovedného podnikania na Slovensku. Zakladajúci členovia združenia podpísali 18. novembra 2004 Memorandum o spoločenskej zodpovednosti firiem, čím deklarovali záujem dobrovoľne integrovať do svojej firemnej stratégie súbor zásad zohľadňujúcich sociálne, etické a environmentálne aspekty podnikania, a zároveň inšpirovať ďalšie firmy pôsobiace na Slovensku k zodpovednému podnikaniu.

Viac o Business Leaders Forum