ANASOFT medzi elitou odborníkov na riadenie procesov a ochranu osobných údajov

31.08.2020

ANASOFT a DPO Club

Vďaka dlhoročnej profesionálnej práci súvisiacej s riadením procesov pre zabezpečenie súladu spracúvania údajov s GDPR sa ANASOFT stal členom združenia DPO Club. Jeho hlavnou misiou je vytvoriť exkluzívny priestor pre komorné stretnutia a slobodné diskusie za okrúhlym stolom a nájdenia spoločných efektívnych riešení.

DPO Club predstavuje nezávislú slovensko – českú komunitu zodpovedných osôb (DPO), manažérov zodpovedných za riadenie procesov pre zabezpečenie súladu spracúvania osobných údajov s GDPR, osôb zodpovedných za návrh procesov, ich riadenie, manažment, posudzovanie, osôb zodpovedných za manažovanie rizík, zodpovedných za schvaľovanie postupov a procesov a ich súladu s GPDR.

Jeho aktívnymi členmi sú ľudia s rôznymi profesiami od procesných manažérov, cez konzultantov v oblasti ochrany osobných údajov, konzultantov a manažérov v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, až po samotných právnikov. Toto zloženie tak zabezpečuje komplexný a ucelený pohľad na vysokej profesionálnej úrovni na problematiku ochrany osobných údajov.

DPO ClubDPO Club poskytuje priestor, kde si odborná komunita buduje svoju profesionálnu sieť, sú zahrnutí do aktívnych diskusií, riešia problémy, zdieľajú svoje skúsenosti a tým sa spolupodieľajú na zlepšovaní a zefektívňovaní procesov v tejto oblasti.

Viac o exkluzívnom DPO Clube, jeho prínosoch a výhodách nájdete na tejto stránke.