11. rok Anasoftu / párty v znamení ovocia

13.11.2004

Na záver úspešného roka Anasoft APR v spolupráci s firmou Alcasys oslávil so svojimi zákazníkmi a partnermi narodeniny v priestoroch klubu Babylon.

Spoločnosť Anasoft APR - jedna z desiatich najrýchlejšie rastúcich firiem na Slovensku s tohoročným predpokladom tržieb vyše 100 mil. Sk - oslávila so svojimi zákazníkmi a obchodnými partnermi 11. 11. 2004 v klube Babylon 11. výročie svojho založenia.
Držiac sa sloganu "Podporujeme vašu individualitu" pripravila pre všetkých účastníkov paletu rôznorodých hier, aktivít (možnosť stať sa na chvíľu modelom karikaturistu Fera Jablonovského...) a zábavy.

Uvoľnenú atmosféru neformálneho stretnutia navodila Jana Kirschner, umocnili ju skvelé pochúťky kombinované s ovocím a hudobné pozadie brilantne zvládnuté zoskupením Con Spirio.
Večer otvoril krátkym zhodnotením pôsobenia firmy na Slovensku aj v zahraničí prezident spoločnosti Michal Hrabovec, po ňom podobne učinil generálny riaditeľ firmy Alcasys Ján Kostka. Dobre naladenú spoločnosť počas celého večera sprevádzal Mravec.

Firma dlhoročne spolupracuje s Nadáciou pre deti Slovenska. Práve v tento večer prevzala riaditeľka nadácie Lucia Štasselová z rúk Michala Hrabovca darovací šek vo výške 300 000 Sk, čo predstavuje hodnotu outsourcingových služieb, ktoré Anasoft poskytuje nadácii.

Výzdobu dopĺňali obrázky namaľované deťmi z Materskej školy pri DFNsP Kramáre a mnohé z nich tu našli aj svojich kupcov. Vďaka nim putovali do tejto materskej školy prostriedky určené na nákup chýbajúcich pomôcok.

 

Späť na novinky