Novinky

DOMUS prekonal hranicu 1.000.000 spravovaných priestorov

16.04.2024

Veľmi nás teší, že sa s Vami môžeme podeliť o významný míľnik, ktorý sme dosiahli. Prekročili sme hranicu milión priestorov spravovaných na Slovensku a v Českej republike v našom informačnom systéme DOMUS.

Správa budov 2024 | Partnerstvo

12.04.2024

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností usporiadalo 15. ročník medzinárodnej konferencie Správa budov.

Seminár Ročné vyúčtovanie za rok 2023 – Vyhláška 503/2022 Z.z. o rozpočítaní tepla

03.01.2024

V súvislosti s blížiacim sa termínom ročného vyúčtovania, spoločnosť ANASOFT pripravila seminár Ročné vyúčtovanie za rok 2023 – Vyhláška 503/2022 Z.z. o rozpočítaní tepla.

Seminár Vyúčtovanie služieb 2023

03.01.2024

V súvislosti s blížiacim sa termínom ročného vyúčtovania, spoločnosť ANASOFT pripravila seminár Vyúčtovania služieb a úhrad spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov za rok 2023

Seminár Merače a ich evidencia

24.10.2023

V rámci seminára budú prezentované a precvičené všetky dôležité úkony a činnosti súvisiace s problematikou Meračov s úzkou nadväznosťou na príbuzné evidencie ako sú: Pasporty, Analýza a Ročné vyúčtovanie.

Seminár Konštrukčné prvky, generovanie Plánu opráv a Revízie

01.10.2023

V rámci seminára budú prezentované a precvičené všetky dôležité úkony a činnosti súvisiace s ročným vyúčtovaním s úzkou nadväznosťou na príbuzné evidencie ako sú: Pasporty, Ročné vyúčtovanie, Merače.

DOMUS konferencia 2023 pre správcov nehnuteľností sa blíži

17.07.2023

Koncom septembra usporiada spoločnosť ANASOFT Konferenciu pre správcovské spoločnosti a bytové družstvá, ktoré na výkon správy priestorov využívajú unikátny informačný softvér pre správu nehnuteľností a výrobu tepla - DOMUS. 

Náš dlho očakávaný e-book je tu! Stiahnite si zadarmo nášho sprievodcu pre elektronické podpisovanie pre firmy

23.03.2023

V spolupráci s advokátskou kanceláriou Motúzová & Lacko sme pripravili e-book, ktorý vám priblíži elektronický podpis z hľadiska technológie a práva.

Seminár Vyúčtovanie služieb za rok 2022 | Pozvánka

15.02.2023

V súvislosti s blížiacim sa termínom ročného vyúčtovania, spoločnosť ANASOFT pripravila seminár Vyúčtovania služieb a úhrad spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov za rok 2022.

Novinky verzie DOMUS 11

01.12.2022

Záver roka 2022 je určený novej verzii DOMUS 11. Tá prináša mnoho vylepšení a významných zmien, ktoré posúvajú softvér DOMUS jednoduchšie a účelnejšie k používateľovi.

Keď boduje Ľútostivosť a Utópia | ANASOFT litera

27.10.2022

Stanislav Rakús je dvojnásobným laureátom literárnej ceny Anasoft litera. Prvý raz si prevzal ocenenie v roku 2010 za knihu Telegram. V stredu 26. októbra získal cenu Anasoft litera za zbierku próz Ľútostivosť, ktorá vyšla vo vydavateľstve KK Bagala.

Kto sa stane laureátom ANASOFT litera a získa 10 000 eur?

05.10.2022

Literárna cena Anasoft litera sa udeľuje za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo alebo za preklad pôvodného prozaického literárneho diela autorov, ktorí sú primárne občanmi Slovenskej republiky a ich diela alebo preklady ich diel do slovenského jazyka sú knižne vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku.