16.04.2024

DOMUS prekonal hranicu 1.000.000 spravovaných priestorov

Veľmi nás teší, že sa s Vami môžeme podeliť o významný míľnik, ktorý sme dosiahli. Prekročili sme hranicu milión priestorov…

12.04.2024

Správa budov 2024 | Partnerstvo

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností usporiadalo 15. ročník medzinárodnej konferencie Správa budov.

27.03.2024

Kriminalistický a expertízny ústav PZ: Akt podpisovania je nutné brať vážne

Ako správne začať používať DVP? Na otázky odpovedá expertka oddelenia mjr. Mgr. Barbora Geistová Čakovská, PhD.

29.02.2024

Kriminalistický a expertízny ústav PZ: Každý podpis je individuálnym prejavom podpisového správania danej osoby

Ako písmoznalci podpisy skúmajú a čo z podpisu dokážu vyčítať. Na otázky odpovedá expertka oddelenia mjr. Mgr. Barbora Geistová…

26.01.2024

Kriminalistický a expertízny ústav PZ: Digitálne podpisy skúmame od roku 2012

Digitálne podpisovanie sa rýchlo stáva novou normou nielen v podnikaní, ale aj v rámci bežnej administratívy. Čo je to vlastne…

03.01.2024

Seminár Ročné vyúčtovanie za rok 2023 – Vyhláška 503/2022 Z.z. o rozpočítaní tepla

V súvislosti s blížiacim sa termínom ročného vyúčtovania, spoločnosť ANASOFT pripravila seminár Ročné vyúčtovanie za rok…

03.01.2024

Seminár Vyúčtovanie služieb 2023

V súvislosti s blížiacim sa termínom ročného vyúčtovania, spoločnosť ANASOFT pripravila seminár Vyúčtovania služieb a úhrad…

02.01.2024

6 trendov a predikcií v digitálnej transformácii a riadení firiem na rok 2024

V roku 2024 sa firmy budú musieť prispôsobiť rýchlym zmenám v technológiách, ktoré akceleruje nasadzovanie umelej inteligencie…

02.01.2024

5 digitálnych trendov v zdravotníctve a med-techu na rok 2024

Zdravotníctvo bude naďalej prechádzať dynamickou digitálnou transformáciou aj v roku 2024. Tento vývoj je ovplyvnený niekoľkými…

12.12.2023

7 strategických trendov v digitalizácii a automatizácii výroby na 2024

V súčasnom priemyselnom prostredí je dôležité pochopiť, že trendy v oblasti výroby a automatizácie sú hnacími silami zmien,…

01.12.2023

Top 7 trendov v logistike na rok 2024: Ako AI transformuje sklady

S príchodom roku 2024 sa otvárajú nové horizonty pre podniky v oblasti skladovania a logistiky. Zásadnú úlohu v tomto vývoji…

24.10.2023

Seminár Merače a ich evidencia

V rámci seminára budú prezentované a precvičené všetky dôležité úkony a činnosti súvisiace s problematikou Meračov s úzkou…