Şeker Yatirim - Prípadová štúdia

 

Şekerbank je jedna z najväčších tureckých bankových inštitúcií. Dcérska investičná spoločnosť Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şeker Invest) ponúka svojim privátnym a korporátnym klientom spravovanie investičného portfólia. Svoje služby poskytuje klientom prostredníctvom pobočiek a obchodných zástupcov pracujúcich v teréne. Signatus poskytol bankovej inštitúcii moderný spôsob uzatvorenia zmluvy s klientom.

 

Stiahnite si celú prípadovú štúdiu:
 

 

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 


* Povinné položky