Orange - Prípadová štúdia

 

Spoločnosť Orange je popredným poskytovateľom telekomunikačných služieb v Poľsku s viac ako 15 miliónmi mobilných účastníkov. Poskytuje pe­vné telefónne linky, televízne služby aširokopásmové pripojenie na internet, ako aj portfólio riešení pre biznis zákazníkov. Zástupcovia a partneri spoločnosti Orange navrhujú na mieru šité balíčky služieb a podpisujú viac ako 100 rôznych typov zmlúv s klientmi na viac ako 600 predajných miestach. Spoločnosť Orange Poľsko sa v roku 2017 stala prvým telekomunikačným operátorom v Poľsku, ktorý zaviedol plne bezpapierové podpisovanie zmlúv na predajných miestach.

 

Stiahnite si celú prípadovú štúdiu:
 

 

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 


* Povinné položky