Správa štandardných dokumentov a prechod na používanie inteligentných dokumentov

12.06.2007

ANASOFT APR sa stal Adobe Solution Partner – Bronze spoločnosti Adobe, ktorá len nedávno uviedla novú rodinu produktov Adobe LiveCycle Enterprise Suit. ANASOFT APR tým získal v riešeniach správy dokumentov jedinečné postavenie. Ako servisný partner SAP sa zároveň zaoberá aj nasadzovaním modulu „SAP Interactive Forms by Adobe“, ktorý rozširuje SAP riešenia o automatizovanú prácu s interaktívnymi formulármi.

Adobe LiveCycle Enterprise Suite (ES) tvorí integrovanú rodinu softvéru pre automatizáciu procesov. Spája schopnosti technológií Adobe Flex a PDF a využíva všeobecné rozšírenie prehrávača Adobe Flash Player a prehliadača Adobe Reader. LiveCycle ES obsahuje škálovateľné komponenty umožňujúce tvorbu, správu a optimalizáciu procesov pri komunikácii so zákazníkmi. Organizácie teraz môžu použiť sprievodcu formulármi Form Guides a grafiku založenú na formáte Flash, aby podstatne zmenili spôsob, akým užívatelia zadávajú alebo získavajú informácie on-line. Akonáhle sú údaje zachytené, LiveCycle ES automatizuje ich spracovanie, spoločne s integráciou s modulmi pre generovanie pravidiel, dátových skladov a webových služieb. Produkt taktiež poskytuje zákazníkom vylepšené možnosti výstupov, ako sú interaktívne riadiace panely a riešenia pre dynamickú vysokonákladovú tlač.

Okrem toho rodina produktov Adobe ponúka schopnosti, ktoré pomôžu organizáciám ochrániť citlivé informácie. Používaním LiveCycle ES môžu firmy spravovať dôvernosť informácií počas celého životného cyklu dokumentu - od jeho vytvorenia, distribúciu, archiváciu až po zničenie - bez ohľadu na spôsob akým je súbor distribuovaný, alebo kde je uložený. LiveCycle ES poskytuje aj funkcionalitu digitálneho podpisu v serverovom prostredí, umožňuje tak organizáciám preniesť viac procesov založených na papierovom spracovaní do on-line prostredia, spolu so znižovaním nákladov - zachovávajúc pritom hodnovernosť a integritu dokumentov.

Späť na novinky