Adobe predstavuje riešenia Acrobat na kongrese ITAPA

18.11.2008

Spoločnosť Adobe Systems predstaví svoje riešenia založené na platforme PDF na medzinárodnom kongrese ITAPA, zameranom na využívanie informačných technológií vo verejnej správe. Riešenia Adobe Acrobat a LiveCycle pomáhajú firmám, inštitúciám a organizáciám po celom svete vytvárať, zabezpečiť, zdieľať a archivovať informácie v elektronickej podobe a tým riadiť kolobeh dokumentov v rámci a mimo organizácií. Tieto riešenia sú založené na technológii PDF, ktorá v nedávnej minulosti získala certifikát ISO pre zdieľanie informácií.

"Technológia Adobe PDF predstavuje medzinárodný štandard elektronického dokumentu, prípadne jeho rozšírenej formy - spisu. V tejto forme je jednoznačne najčastejšie využívaným štandardom v mnohých štátoch pri riešení problematiky spojenej s digitalizáciou procesov vo verejnom sektore. To je dôvod prečo sme sa rozhodli k aktívnej účasti na konferencii ITAPA. Chceme zoznámiť slovenskú odbornú verejnosť so širokými možnosťami, ktoré im táto technológia dokáže ponúknuť. Orientácia na štandardy je v dnešnom globálnom svete nielen výhodou, ale často aj bezpečnostnou nutnosťou, " hovorí Vladimír Střálka, obchodný manažér spoločnosti Adobe Systems.

Adobe Acrobat je nástroj pre jednoduché a bezpečné vytváranie dokumentov PDF. Spoločnosť Adobe ponúka niekoľko verzií tejto aplikácie, aby si všetci užívatelia, od radových občanov až po organizácie, našli riešenie, ktoré je im šité na mieru – od zdarma dostupného Adobe Readeru určeného na prezeranie dokumentov PDF až po Adobe Acrobat Pro Extended pre tvorbu, zabezpečenie, zdieľanie a zber PDF dokumentov a elektronických spisov.

Riešenie Adobe LiveCycle je nadstavbou riešení založených na Adobe Acrobate a ponúka inštitúciám a organizáciám pokročilé funkcie pre riadenie workflow elektronických dokumentov, vrátane tvorby, distribúcie a zbieranie elektronických formulárov PDF, archiváciu dokumentov aspisov, sofistikované zabezpečenie dokumentov a ďalšie. Adobe ponúka tieto riešenia prostredníctvom svojich certifikovaných partnerov.

“Náš slovenský partner, s ktorým sa konferencie zúčastníme, je plne kompetentný a pripravený implementovať riešenia založené na technológiách Adobe tak, aby plne využili jej schopnosti a znamenali skutočný prínos tak pre občana, ako aj pre orgány štátnej a verejnej správy," dodáva Vladimír Střálka.

O kongrese ITAPA

ITAPA je najväčší každoročne organizovaný medzinárodný kongres na Slovensku so zameraním na využívanie informačných technológií vo verejnej správe. Orientuje sa na modernizáciu verejnej správy, využívanie informačných a komunikačných technológií v moderných úradoch, elektronické služby pre občanov, ako aj ďalšie súvisiace oblasti informačnej spoločnosti.

O spoločnosti Adobe

Adobe prevratným spôsobom mení súžitie a vzťah ľudí k myšlienkam a informáciám – kedykoľvek, kdekoľvek a cez akékoľvek médium. Ďalšie informácie nájdete na www.adobe.com/sk alebo www.adobe.com.Späť na novinky