Vlastnoručný podpis v novom tisícročí

29.10.2019

Tlačová správa

Inovatívna spoločnosť DELUVIS dbá o zavádzanie najnovších moderných technológií do praxe a aktívne rieši tému digitálneho vlastnoručného podpisu. Ide o efektívny a komfortný spôsob rýchleho vybavovania oficialít a dokumentov, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. Zároveň je dostupný všetkým vekovým kategóriám, bez ohľadu na ich technickú zručnosť a počítačovú gramotnosť. Nie každý je pripravený na podpisovanie kliknutím.

Vlastnoručný podpis digitálnych dokumentov na tablete

Nie každý má elektronický identifikačný doklad s kvalifikovaným digitálnym podpisom a niekoľkými PIN kódmi. Avšak (takmer) každý má ruku, ktorou sa môže podpísať na digitálnej podložke a vytvoriť tak jedinečné prepojenie s podpisovaným dokumentom – vďaka zosnímaným biometrickým črtám vlastnoručného podpisu, ktoré sú pre každého človeka jedinečné. Zákaznícka skúsenosť ostáva prirodzená, ale forma dokumentov je plne digitálna.

Made in Slovakia

Možnosti využitia digitálneho podpisu sú v súčasnosti oveľa širšie, než tomu bolo v minulosti. Hovorí sa, že je jednoduché podpísať sa na papier. No ešte jednoduchšie je podpísať sa na tablet. Presne to umožňuje jedinečný slovenský produkt spoločnosti ANASOFT, Signatus. Ten v sebe ukrýva rad niekoľkých benefitov pre obe strany. Pre tú, ktorá podpis potrebuje, no aj pre tú, ktorá ho má realizovať. V  spoločnosti  ANASOFT majú  niekoľko  pozitívnych slovenských aj medzinárodných referencií s prechodom na tento spôsob podpisovania.

Ako to funguje?

Sila Signatusu spočíva nielen v jeho praktickosti, ale aj v jeho kompatibilite s rôznymi mobilnými zariadeniami, okamžitej editácii a v jeho bezpečnosti a integrite. Dnes stačí mať mobilné za-riadenie (tablet, mobilný telefón) so Signatusom a podpisovanie dokumentov prebehne rýchlo a pohodlne kdekoľvek. Špeciálny software, ktorým Signatus je, zabezpečuje, aby bol každý dokument podpísaný, či už sa jedná o zmluvu, výplatnú pásku alebo iný dokument. Obe strany si údaje môžu prekontrolovať, čím sa zamedzuje prípadným sporom, že podpísali niečo iné, ako si mysleli. Pripomína to spôsob podpisovania, na ktorý sme boli vždy zvyknutí. Rozdiel je iba v tom, že sa vlastnoručne nepodpisuje papier, ale elektronický dokument priamo na obrazovke tabletu.

Budeme iní. Bezpapieroví

Analýzy, návrhy zmlúv, protokoly, dodatky,... S papiermi sa v praxi stretávame denne. Stali sa súčasťou našej práce, každodenného života. V mnohých prípadoch môžu byť nepraktické, znakom zbytočnej byrokracie a býva ich veľa. Negatívne to môžu vnímať aj samotní klienti. Tí potrebujú často svoje potreby riešiť promptne a rýchlo, bez zbytočnej straty času. Preto spoločnosť DELUVIS v týchto dňoch aktívne rokuje s firmou ANASOFT o digitálnom vlastnoručnom podpise Signatus. Prostredie financií je pre Signatus ako stvorené. Elektronické podpisovanie zmlúv je najmä o komfortnom prístupe pre samotného klienta. A v neposlednom rade ide o praktickejší proces finančného sprostredkovania aj pre samotného finančného agenta.

Kompletné znenie článku nájdete v najnovšom vydaní časopisu inDELUVIS.