Rozhovor: VšZP sa chce stať spoločnosťou bez papierov

27.09.2021

Implementácia komplexných IT riešení na úrovni veľkej spoločnosti väčšinou predstavuje časovo, finančne a personálne náročnú exekúciu projektov. V prípade elektronického podpisu klientov vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni však bolo toto riešenie nasadené už za dva týždne.

Projekt bol realizovaný primárne pod taktovkou interného odboru IT Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) v súčinnosti s tímom SIGNATUS zo spoločnosti Anasoft. VšZP realizáciou tohto projektu reagovala na možnosť zmeny poisťovne v roku 2021 so zámerom prilákať nových klientov.

Primárnym cieľom bolo zjednodušiť vyplnenie,  podpis a odoslanie digitálnej prihlášky pre nových poistencov. Potenciálni záujemci o služby VšZP podpisujú prihlášky na dotykových obrazovkách vlastných zariadení. Nemusia tak navštevovať pobočky, či tlačiť formulár a posielať ho poštou.

O detailoch projektu, digitalizácii procesov vo veľkej poisťovni, či rôznych využitiach pre tzv. biodynamický podpis (vlastnoručný elektronický podpis so záznamom biometrie) sme hovorili s riaditeľom odboru informačných technológií vo VšZP, pánom Mgr. Ing. Martinom Vojtkom.

 

V poslednom čase pozorujeme zintenzívnej komunikácie a modernizáciu služieb vo VšZP. Aký bol hlavný motív pre implementáciu elektronického podpisu?

VšZP sa neustále snaží o to, aby ponúkané služby poistencov boli užitočné a efektívne. Snahou digitalizácie najväčšej zdravotnej poisťovne je prinášať moderné nástroje a funkcionality, ktoré klientom, platiteľom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti uľahčia život a starostlivosť o zdravie. Biodynamický podpis je prirodzenou súčasťou prebiehajúcej digitalizácie.

Hlavným motívom pre jeho implementáciu bolo zjednodušiť komunikáciu klienta smerom k zdravotnej poisťovni. Ide o rýchly, moderný a bezpečný nástroj. Umožňuje podpisovanie elektronickej prihlášky do poisťovne vo formáte PDF. Funguje na mobile, tablete aj na laptope s dotykovou obrazovkou. Ide o metódu podpisu elektronických dokumentov digitálnym perom alebo prstom na displeji zariadenia. Poistenec tak už kvôli prihláške nemusí navštíviť pobočku, nemusí si ju ani tlačiť a posielať klasickou poštou alebo riešiť jej podpis cez kuriéra.

Táto forma nevyžaduje od klienta žiadne špeciálne technické vybavenie, ako napríklad čítačku čipových kariet a podobne. Biodynamický podpis preto môže využiť naozaj každý. Ide o nástroj, ktorý je ďalším krokom v snahe VšZP stať sa tzv. paperless spoločnosťou.

Ako prebieha nasadenie takéhoto riešenia z časového hľadiska a zdrojovej náročnosti?

Realizácia biodynamického podpisu spočívala najprv v hľadaní a testovaní možných riešení, ktoré trvalo približne 4 mesiace. Nasledovalo obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Po ňom sme biodynamický podpis vo VšZP nasadili a prebehla jeho integrácia. Po úspešnom otestovaní sme o novej službe informovali našich poistencov.

Ako reagujú na takýto podpis Vaši klienti?

Keďže biodynamický podpis je vo VšZP novinkou, pohybujeme sa zatiaľ na úrovni 1 % využitia biodynamického podpisu zo vzniknutých prihlášok. Na to, aby si klienti osvojili akúkoľvek novinku je vždy potrebný dlhší čas.

V akých scenároch sa aktuálne využíva biodynamický podpis?

Biodynamický podpis sa aktuálne využíva pri podaných prihláškach online cez web stránku VšZP. Máme však záujem rozšíriť jeho využitie aj pre iné dokumenty.

Má takéto podpisovanie vplyv na pridružené procesy? Či už v pozitívnom alebo negatívnom význame.

Minimálny, keďže už aj predtým bolo možné prihlášky podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (cez eID), resp. ešte predtým zaslať podpísané cez službu „všeobecná agenda“ v rámci UPVS (eGOV). Vplyv, ktorý teraz v rámci pilotnej prevádzky overujeme, je, či a aký dopad bude mať nová alternatíva (biodynamický podpis) na to, koľko ľudí uprednostní elektronický podpis pred papierovou verziou.

Akú odozvu mal podpis interne?

Odozva prišla z odboru zdravotného poistenia, kde evidovali veľký záujem o použitie biodynamického podpisu na podpisovanie žiadostí od klienta na front a back office v pobočkách. To znamená, namiesto papierovej žiadosti sa použije elektronická žiadosť a podpíše sa biodynamickým elektronickým podpisom.

Aké sú plány s digitalizáciou a podpisovaním do budúcna?

Paralelne prebiehajú aj iné aktivity a pri niektorých sa takisto počíta s využívaním elektronického podpisu, ale s ohľadom na kontext pôjde o použitie KEP, resp. zdokonaleného elektronického podpisu podľa zákona 153/2013.