Nahraďte papier pixelmi bez straty ľudského dotyku

22.04.2016

Pavol Schmitzer, Business Development & Strategic Partnerships, ANASOFT

ANASOFT blog - Nahraďte papier

Vizionár a futurista zo sveta maloobchodu Doug Stevens používa termín ,,fygitálny“ pre pomenovanie zbližovania fyzického a digitálneho sveta. Toto slovíčko výstižne definuje riešenia elektronického podpisovania využívajúce digitálny vlastnoručný podpis (DVP) ako prostriedok digitalizácie podnikových procesov. ,,Fygitálne“ elektronické podpisovanie spája to najlepšie z oboch svetov – znižuje záťaž spojenú s papierovými formulármi, no zároveň zachováva prirodzený spôsob podpisovania dokumentov vlastnoručne, ktoré je intuitívne a prirodzené pre každého. 

Koľko digitalizačných projektov zlyhalo kvôli zanedbaniu užívateľskej skúsenosti. Mladší, starší, viac alebo menej vzdelaní, zámožnejší alebo núdznejší – naši zákazníci sú rôzni a ich preferencie tiež. Nie každý zákazník je pripravený akceptovať plne digitálny, neosobný obchodný kontakt prostredníctvom internetu. Nie každý je pripravený na podpisovanie kliknutím. Nie každý má elektronický identifikačný doklad s kvalifikovaným digitálnym podpisom a niekoľkými PIN kódmi. Avšak (takmer) každý má ruku, ktorou sa môže podpísať na digitálnej podložke a vytvoriť tak jedinečné prepojenie s podpisovaným dokumentom – vďaka zosnímaným biometrickým črtám vlastnoručného podpisu, ktoré sú pre každého človeka jedinečné a pritom vždy tak trochu iné. Zákaznícka skúsenosť ostáva prirodzená, ale forma dokumentov je plne digitálna. A to ide!

Stále sme v prechodnom období kedy digitálne vlastnoručné podpisovanie prepája pomyselnú priepasť medzi fyzickým a digitálnym svetom v akomkoľvek B2B alebo B2C kontakte. 

Príklady zo života a zákaznícke prieskumy ukazujú, že viac ako 90% zákazníkov uprednostňuje elektronické podpisovanie použitím stylusu pred elektronickým podpisovaním prstom alebo zakliknutím klikacieho okienka napr. pri vybavovaní pôžičky. Môžu si tak podpisovaný dokument prečítať na obrazovke tabletu, ktorý držia v ruke a zároveň s predajcom stráviť viac času diskutovaním o podmienkach pôžičky namiesto čakania na tlačiareň alebo skener. Podpísanie novej zákazníckej zmluvy použitím plne mobilného a bezpapierového nástroja na elektronické podpisovanie môže skrátiť potrebný čas až o viac ako 60% bez ohľadu na to, či sa odohráva v pobočke banky, na predajnom mieste, alebo v kaviarni. Elektronický podpis v dobrej kvalite poskytuje dôkaz pravosti a zaisťuje nemeniteľnosť dokumentu, takže obe strany sa môžu spoľahnúť na legálnosť dokumentu a užívať si výhody bezpapierovej formy. 

Signatus je ocenené riešenie digitálneho podpisovania overené trhom aj európskou legislatívou. Signatus zbližuje fyzický, digitálny a mobilný svet a to ho robí obľúbeným riešením pre podniky aj ich klientov. Dostupný je krabicový softvér alebo ako doplnok k aplikáciám naších partnerov. Poskytuje silné zabezpečenie, modulárnu architektúru a flexibilné užívateľské rozhranie. 

Ozvite sa nám, radi vám Signatus predvedieme naživo.