Orange - Případová studie

 

Společnost Orange je předním poskytovatelem telekomunikačních služeb v Polsku s více jak 15 milióny mobilních účastníků. Poskytuje pevné telefonní linky, televizní služby a širokopásmové připojení na internet, stejně tak i portfolio řešení pro byznys zákazníků. Zástupci a partneři společnosti Orange navrhují na míru šité balíčky služeb a podepisují více jak 100 různých typů smluv s klienty na více jak 600 prodejních místech. Společnost Orange Polsko se v roce 2017 stala prvním telekomunikačním operátorem v Polsku, který zavedl plně bezpapírové podepisování smluv na prodejních místech.

 

Stáhněte si celou případovou studii:
 

 

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 


* Povinné položky