ČSOB Leasing - Případová studie

 

Elektronizace smluvních dokumentů prostřednictvím řešení Signatus zpřístupnila celý obsah dokumentů klientovi na jednom zařízení, a na stejném zařízení mu poskytla možnost pro vyjádření souhlasu. Klient v daném okamžiku přesně ví, jaký dokument podepisuje a zároveň nemusí mít obavy o jeho bezpečnost, dokumentace je zašifrována. Klient ČSOB Leasingu má neomezený přístup k podepsaným dokumentům prostřednictvím zákaznické zóny.

 

Stáhněte si celou případovou studii:
 

 

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 


* Povinné položky