Nahraďte papír pixely bez ztráty lidského dotyku

22.04.2016

Pavol Schmitzer, Business Development & Strategic Partnerships, ANASOFT

ANASOFT blog - Nahraďte papír pixely bez ztráty lidského dotyku

Vizionář a futurista ze světa maloobchodu Doug Stevens používá termín ,,fygitální“ pro pojmenování sbližování fyzického a digitálního světa. Toto slovíčko výstižně definuje řešení elektronického podpisu využívající digitální vlastnoruční podpis (DVP) jako prostředek digitalizace podnikových procesů. ,,Fygitální“ elektronické podpisy spojují to nejlepší z obou světů – snižuje zátěž spojenou s papírovými formuláři, a zároveň zachovává přirozený způsob podepisování dokumentů vlastnoručně, které je intuitivní a přirozené pro každého. 

Kolik digitalizačních projektů selhalo kvůli zanedbání uživatelské zkušenosti. Mladší, starší, více nebo méně vzdělaní, zámožnější nebo chudší – naši zákazníci jsou různí a jejich preference taktéž. Ne každý zákazník je připravený akceptovat plně digitální, neosobní obchodní kontakt prostřednictvím internetu. Ne každý je připravený na podepisování kliknutím. Ne každý má elektronický identifikační doklad s kvalifikovaným digitálním podpisem a několika PIN kódy. Avšak (téměř) každý má ruku, kterou se může podepsat na digitální podložce a vytvořit tak jedinečné propojení s podepisovaným dokumentem – díky nasnímaným biometrickým rysům vlastnoručního podpisu, které jsou pro každého člověka jedinečné a přitom vždy tak trochu jiné. Zákaznická zkušenost zůstává přirozená, ale forma dokumentů je plně digitální. A o to jde!

Stále jsme v přechodném období, kdy digitální vlastnoruční podpis propojuje pomyslnou propast mezi fyzickým a digitálním světem v jakémkoliv B2B nebo B2C kontaktu. 

Příklady ze života a zákaznické průzkumy ukazují, že více než 90% zákazníků upřednostňuje elektronický podpis použitím stylusu před elektronickým podepisováním prstem nebo zakliknutím klikacího okýnka např. při vybavovaní půjčky. Mohu si tak podepisovaný dokument přečíst na obrazovce tabletu, který drží v ruce a zároveň s prodejcem strávit více času diskutováním o podmínkách půjčky namísto čekání na tiskárnu nebo skener. Podepsání nové zákaznické smlouvy použitím plně mobilního a bezpapírového nástroje na elektronické podpisy může zkrátit potřebný čas o více než 60% bez ohledu na to, zda se odehrává v pobočce banky, na prodejním místě, nebo v kavárně. Elektronický podpis v dobré kvalitě poskytuje důkaz pravosti a zajišťuje neměnitelnost dokumentu, takže obě strany se mohou spolehnout na legálnost dokumentu a užívat si výhody bezpapírové formy. 

Signatus je oceněné řešení digitálního podpisu ověřené trhem i evropskou legislativou. Signatus sbližuje fyzický, digitální a mobilní svět a to ho dělá oblíbeným řešením pro podniky a jejich klienty. Dostupný je krabicový software nebo jako doplněk k aplikacím našich partnerů. Poskytuje silné zabezpečení, modulární architekturu a flexibilní uživatelské rozhraní. 

Ozvěte se nám, rádi vám Signatus předvedeme naživo.