Firmy objevují výhody digitálního podpisu

26.07.2017

Více než tři čtvrtiny firem považují digitální podepisování dokumentů za přínosné a 16% hodlá takový systém nejbližší roky nasadit.

Digitální podepisování dokumentů využívá na Slovensku stále více firem a velká většina z nich považuje takovou možnost za užitečnou. Podle průzkumu, který udělala agentura GfK mezi IT manažery, řediteli a majiteli firem, využívá u nás v současnosti systém pro digitální podepisování 38% společností. Za přínosný ho považují více než tři čtvrtiny respondentů (78%). Přesně stejnou míru spokojenosti vyjádřily podniky i se systémy pro digitalizaci a management dokumentů, které bývají základem pro zavádění digitálního podepisování.

Gfk průzkum - Digitální technologie s největším přínosem

Digitalizace papírů včetně digitálního podepisování má pro společnosti dvě hlavní výhody. První jsou dosahované úspory. Například ČSOB leasing zavedením elektronického podepisování dokumentů snižuje spotřebu papíru a s ní související náklady. Ročně dokáže ušetřit až 1,5 milionu listů papíru.

Druhý velký přínos elektronického podepisování spočívá v urychlení obchodního cyklu a zvýšení úspěšnosti uzavřených kontraktů. "Pokud obchodník dokáže s klientem podepsat smlouvu okamžitě, snižuje riziko, že si zákazník svůj zájem rozmyslí," vysvětluje Tomáš Klimeš, obchodní manažer společnosti ANASOFT, která vyvíjí systém pro vlastnoruční digitální podepisování SIGNATUS.

Systém umožňuje podepisovat smlouvy, objednávky nebo přejímací protokoly dotykovým perem přímo na obrazovku tabletu. Zaznamenaný vlastnoruční podpis včetně biometrických prvků následně spojí s podepisovaným dokumentem, který se tak může ihned přenést na firemní server a zpřístupnit kolegům na další zpracování. Firmy díky tomu zefektivňují práci obchodníků, zjednodušují procesy asset managementu, i zpracování a správu dokumentů a v neposlední řadě snižují náklady. Na Slovensku využívají toto řešení například firmy Broker Consulting, Cetelem, ČSOB Leasing, Slovak Parcel Service či T-Systems.

Dobré zkušenosti s digitálními podpisy se odrážejí i na zájmu podniků, které dosud tuto možnost nevyužívají. Průzkum, který udělala agentura GfK pro konferenci Infotrend 2017 na vzorku více než sto respondentů, mapoval nejen využívání digitálních technologií ve firmách, ale také plánované investice. Do řešení pro digitální podepis dokumentů hodlá v příštích 3 až 5 letech investovat na Slovensku 16% společností. Největší zájem projevili organizace o cloudové (31%) a mobilní řešení (27%), čtvrtina chce také investovat do systémů pro digitalizaci a management dokumentů.

 MOHLO BY VÁS TAKY ZAJÍMAT:

Digitální vlastnoruční podpis je dnes již dostupný všem

Personální agentury se díky digitálnímu vlastnoručnímu podpisu zbavují papíru

Co dokážete s digitálním podpisem

Nahraďte papír pixely bez ztráty lidského dotyku