SMS služby

Priamo z modulu Ekonomika a financie a modulu DOMUS môžete zasielať SMS na telefónne čísla v Českej republike a na Slovensku.
Odoslaná SMS zostáva evidovaná v systéme aj s termínom jej doručenia.

SMS je možné použiť na generovanie upomienok, ktoré automaticky dopĺňajú výšku dlhu, dátum splatnosti a číslo účtu. Využívané sú tiež na upozornenia o termíne schôdze, odstávke elektriny, zaslanie PF a pod.

Obľúbenosť tejto služby neustále narastá hlavne pre jej dostupnosť a cenu. V roku 2020 bolo zaslaných viac ako 500 000 SMS správ.