Komunikácia s bankou v systéme FINUS

07.01.2022

Správcovia bytových a nebytových priestorov, výrobcovia tepla, obchodné spoločnosti či ďalší klienti, ktorí spracovávajú svoju agendu v ekonomicko-informačnom systéme FINUS, majú veľa možností, ako eliminovať manuálne operácie pri účtovaní. Urýchliť a zjednodušiť sťahovanie bankových výpisov, či vytváranie príkazov na úhradu.

 

Prečo robiť účtovníctvo vo FINUSe?

FINUS, ekonomicko-informačný systém, dokáže zjednodušiť prácu s dátami. Veci, ktoré sa doteraz nahadzovali manuálne či už do účtovníctva alebo bankového portálu, je možné spraviť oveľa jednoduchšie. Navyše oproti bežným ekonomických systémom FINUS dokáže komunikovať s bankou úplne automaticky.

Účtovanie pohybov na účte Vo FINUSe

ERP systém FINUS eliminuje manuálne účtovanie obratov na účte do účtovníctva. Namiesto manuálneho zadávania bankových výpisov do účtovníctva stačí, ak sa bankovou aplikáciou stiahnu výpisy lokálne.

Po spustení FINUSu je možné ich jednoducho importovať, a tým dostať do účtovníctva. Takto sa zníži riziko chýb v platbách ale aj skráti čas potrebný pre účtovanie bankových výpisov.

Zasielanie príkazov na úhradu

Podobne ako účtovaní obratov na účte, FINUS eliminuje zdĺhavé manuálne zadávanie platobných príkazov. Namiesto manuálneho zadávania jednotlivých platobných príkazov, stačí označiť faktúry na úhradu a tým vytvoriť platobný príkaz. FINUS vyexportuje platobné príkazy, ktoré sú následne zaslané banke cez bankovú aplikáciu. Výhodou je aj možnosť zasielania väčšieho množstva platobných príkazov. Týmto sa ušetríte čas a zefektívnia úhrady. 

V čom je FINUS výnimočný? 

Spoločnosť ANASOFT v spolupráci s dvoma slovenskými bankami Slovenská Sporiteľňa a Fio Banka, ešte viac uľahčí život. Pokiaľ má klient jednu z týchto bánk, účtovanie bankových výpisov je ešte jednoduchšie. Namiesto ich sťahovania a importovania do FINUSu, sa zákazník môže spoľahnúť na úplný automat.

Klientsky server sa pravidelne v noci zobudí a sám stiahne bankové výpisy z banky, nahodí ich do FINUSu a spustí automatické párovanie. Po príchode do práce zákazník presne vie, kto zaplatil a kto nie.