Novinky-blog

22.06.2022

Zaokrúhľovanie mincí od 1. júla 2022

K 1. júlu tohto roka nadobudne účinnosť novela zákona o cenách, ktorá má za cieľ obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových…

22.05.2022

Júnové semináre v ANASOFTe

Pre veľký záujem a pozitívne ohlasy z už realizovaných školení Vám ponúkame ďaľšiu sériu školení informačného systému DOMUS.

16.05.2022

Valné zhromaždenie Združenia bytového hospodárstva na Slovensku aj s DOMUSom | Pozvánka

Po dvoch rokoch sa koná zaujímavé podujatie pre všetkých členov Združenia bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS). V dňoch…

12.05.2022

DOMUS novinky máj 2022

Zaujímavé novinky, ktoré sme zapracovali do informačného systému DOMUS v predchádzajúcich mesiacoch.

05.04.2022

Správa budov 2022 | Pozvánka

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností vás pozýva na 11. ročník medzinárodnej konferencie Správa budov.

29.03.2022

Elektronická doručenka pre jednoduché posielanie mailov

Spoločnosť ANASOFT pripravila pre správcov bytových a nebytových priestorov novú službu, ktorá uľahčuje zasielanie mailov…

10.02.2022

Kontrola účtov pre ručenie za DPH aplikovaná vo FINUSe

Od 15. novembra 2021 pre slovenských platiteľov DPH pribudla povinnosť oznamovania bankových účtov daňovému úradu. Navyše…

25.01.2022

Seminár Vyúčtovanie služieb za rok 2021 | Pozvánka

V súvislosti s blížiacim sa termínom ročného vyúčtovania, spoločnosť ANASOFT pripravila seminár Vyúčtovania služieb a úhrad…

07.01.2022

Komunikácia s bankou v systéme FINUS

Správcovia bytových a nebytových priestorov, výrobcovia tepla, obchodné spoločnosti či ďalší klienti, ktorí spracovávajú…

28.12.2021

DOMUS – Neziskový fond pre záchranu bývania rodín

Spoločne zabraňujeme bezdomovectvu rodín a vyňatiu detí do ústavnej starostlivosti.

22.12.2021

*PF 2022

Krásne a veselé...

01.12.2021

Elektronické hlasovanie už pre 600.000 bytov

Od 1. júla je pre vlastníkov bytov spustená možnosť elektronického hlasovania. Tento jednoduchý spôsob je prístupný všetkým…