Odvetvové riešenia

obchodné spoločnosti

Spoločnosti poskytujúce obchod a služby môžu pohodlne spracovávať podvojné účtovníctvo, majetok, fakturáciu, objednávky, sklady a dopravu.

Môžu vytvárať kampane a riešiť vzťahy so zákazníkmi cez CRM, viesť knihu došlej a odoslanej pošty. 

V module Mzdy je možné riešiť mzdovú agendu, modulom Služby zas dokážu rozšíriť organizáciu poskytovaných služieb. 

správcovia bytových a nebytových priestorov

DOMUS je odvetvovým riešením pre správcov nehnuteľností, ktorý má v portfóliu veľké množstvo bytov a nebytových priestorov.

Pri správe je možné  využiť portálové riešenie www.poschodoch.sk určené správcom aj užívateľom bytov a ďalšie inovatívne služby ako sú mobilné aplikácie, zasielanie SMS správ, hybridnú poštu a mnohé ďalšie.

Jeho výhody využívajú správcovia spravujúci viac ako 800 000 priestorov.

 

personálne agentúry

Personálne agentúry môžu využívať v module Služby funkčnosti od oslovenia zamestnancov, ich organizácie do pracovných zmien až po výpočet miezd v module Mzdy.

Fakturáciu a účtovanie zabezpečuje modul Financie a ekonomika. Pri oslovovaní záujemcov môžu využiť integrované zasielanie SMS a v teréne mobilnú aplikáciu eFINUS

Pracovné zmluvy môžu podpisovať bezpapierovo cez ANASOFT riešenie Signatus.

výroba a distribúcia tepla

Výrobcovia a distribútori tepla môžu využiť v module Výroba a distribúcia tepla funkčnosti od sledovania nákladov cez odpočty meračov až po fakturáciu.

FINUS je možné použiť pre údržbu aj ako účtovníctvo, prípadne je možné vytvoriť napojenie na účtovníctvo tretej strany.

Pre výpočet miezd je ideálne použiť modul Mzdy a personalistika