Modul Rozúčtovanie

V module Rozúčtovanie môžete vykonávať vyúčtovanie služieb na základe odpočtov meračov a iných kritérií. Poskytuje kompletnú podporu od nahodenia zmien v užívateľoch priestorov, cez odpočty meračov až po výpočet vyúčtovania. 

Pre odpočty meračov je možné použiť mobilnú aplikáciu na odpočet meračov alebo napojenie priamo na denné odpočty. Výsledné vyúčtovanie je možné vyexportovať do dátových súborov pre import správcami vrátane priloženia samostatných PDF vyúčtovania pre každý priestor.  

 

funkcionality modulu rozúčtovanie

Importy exporty

Importy od správcov do časti Pasport, importy odpočtov meračov z rôznych zariadení a následne exporty výsledok vrátane PDF výstupov vyúčtovania. 

Merače

Evidencia všetkých typov meračov a ich odpočtov. Podpora odčítavania meračov, výpočtu spotrieb s predikciou možných chýb. 

Pasport

Definícia spracovávaných priestorov po technickej stránke a po stránke ich užívania v určitom čase.  

Ročné vyúčtovanie

Rozúčtovanie nákladov na dom alebo odberné miesto na jednotlivé priestory podľa spotrieb meračov alebo technických parametrov priestorov. 

REÁLNA UKÁŽKA MODULU Rozúčtovanie