Modul Finančný leasing

Poskytuje evidenciu klientských zmlúv, pri ponúkaní produktu, ktorý je splácaný určité obdobie.

Spoločnosť má možnosť konfigurovať zmluvu, jej finančné alebo všeobecné podmienky priamo na mieru daného typu obchodu. K zmluve je generovaný splátkovy kalendár. V danom období sú k splátke generované potrebné doklady.

 

funkcionality modulu finančný leasing

Metodika

Definícia metodík účtovania s prepojením na účtovníctvo, typy pohybov zdaniteľných plnení s podrobnou konfiguráciou jednotlivých typov splátok splátkových kalendárov pre druhy obchodov.

Zmluvy

Evidencia zmlúv a splátkových kalendárov. Prepojenie na interné doklady, faktúry, upomienky vystavené k splátkovým kalendárom.  

REÁLNA UKÁŽKA MODULU finančný leasing