Kontrola účtov pre ručenie za DPH aplikovaná vo FINUSe

Od 15. novembra 2021 pre slovenských platiteľov DPH pribudla povinnosť oznamovania bankových účtov daňovému úradu. Navyše každý platiteľ DPH v postavení odberateľa ručí za DPH odvádzanú z tuzemského dodania tovaru alebo služby jeho dodávateľom.

V nadväznosti na túto povinnosť sa spoločnosť ANASOFT rozhodla zapracovať funkcionalitu kontroly účtov do ekonomicko-informačného ERP systému FINUS. Celý článok

 

Praktické ukážky z aplikácie funkcionality vo FINUSe / informácia pre používateľov finusu:

Výkazníctvo – Bankové účty DPH subjektov

V informačnom ERP systéme FINUS v časti Výkazníctvo sa nachádza časť Bankové účty DPH subjektov. Zoznam bankových účtov platiteľov DPH sa automaticky sťahuje denne v ranných hodinách z webovej stránky Finančnej správy. Identifikátorom (spojovateľom) je IČ DPH.

Aktuálnosť či neaktuálnosť stiahnutých údajov používateľ vidí podľa jednoduchého farebného rozlíšenia:

V číselníku Adresár je zoznam účtov podľa toho, či sa nachádzajú v zozname platiteľov DPH.

Bankové účty vyplnené pri danom subjekte v adresári sú kontrolované podľa toho, či sa nachádzajú v zozname platiteľov DPH.

Vysvetlivky:

Zelený účet: ide o bankový účet, ktorý sa nachádza zozname platiteľov DPH. Platba sa teda môže uskutočniť.

Červený účet: Ide o bankový účet, ktorý sa nenachádza v zozname platiteľov DPH. Ide o dodávateľa, ktorý má viac účtov, ale tento (zatiaľ) nie je oficiálne určený na podnikanie alebo o zahraničný účet.

Čierny účet: Buď sa jedná o zahraničný subjekt alebo si zatiaľ dodávateľ nesplnil povinnosť oznámenia svojich bankových účtov na Daňový úrad SR.

Registrácia na Finančnej správe SR

Kontrola bankových účtov prebieha na úrovni nahrávania dodávateľských faktúr, príkazov na úhradu a interných dokladov.

Pri nahrávaní dodávateľskej faktúry, interného dokladu, príkazu na úhradu v hlavičke pri výbere účtu Uhradiť na sa vpravo od čísla účtu zobrazí písmeno R alebo N.

R – vybrané číslo účtu je registrované na finančnej správe

N – vybrané číslo účtu nie je registrované na finančnej správe

 

Ak sa použijete číslo účtu, ktoré nie je registrované na finančnej správe, tak pri potvrdení faktúry systém upozorní, či aj napriek tomuto výberu chce používateľ pokračovať v uložení dokladu.