Finus inovácie

ERP Systém finus

FINUS je ideálnym riešením pre riadenie ekonomicko-finančnych, personálnych a mzdovych procesov pre subjektov rôzneho typu. 

Je to otvorený, bezpečný modulárny systém, pre ktorý sa neustále sleduje vývoj požiadaviek trhu a legislatívne zmeny.

 

Inovácie v riadenie ekonomicko-finančnych procesov

Otvorene bankovníctvo

Aplikované bankové služby pre najrýchlejšie a najefektívnejšie sťahovanie a párovanie platieb vdaka  propojenia účtov pomocia API rozhranie bez potreby prihlásenia do bankovej aplikácie. Služba je dostupná 24/7 a informácie o pohyboch alebo zostatkoch sú dostupné okamžite po pripísaní prostriedkov na platobný účet.

SMS služba

Priamo zo systému je možné zasielať SMS na telefónne čísla v Českej republike a na Slovensku. Odoslaná SMS zostáva evidovaná v systéme aj s termínom jej doručenia. SMS je možné použiť na generovanie upomienok, na upozornenia o termíne schôdze, odstávke elektriny, zaslanie PF a pod.

Hybridná pošta

Hybridná pošta je komplexné riešenie zabezpečenia výroby, balenia, triedenia zásielok a ich zaslania adresátom podľa adresných údajov uvedených na zásielke. Podanie zásielok sa realizuje elektronicky - zaslaním alebo odovzdaním údajov.

eDOMUS - mobilná aplikácia pre moderného správcu

Prístup k údajom o správe nehnuteľností kdekoľvek a kedykoľvek. Aplikácia pre mobilné telefóny prepojená s modulom DOMUS pre správu bytov. Údaje evidované správcom sú prístupné tam, kde to zamestnanci potrebujú - v teréne.

Portál POSCHODOCH pre užívateľov bytov

Portál, kde je všetko pod kontrolou. Jedinečný portál pre  zákazníkov správcu. Užívateľ priestorov má prístup k údajom o svojom byte a dome. Správca má plnú kontrolu nad zobrazovanými údajmi. Nachádza sa tu konto užívateľa, grafy spotrieb, ročné vyúčtovanie, náklady domu, informácie od správcu, fond opráv či revízie.

Moderné odpočty meračov cez internet

S našimi partnermi to nie je problém. Používame štandardné merače s diaľkovým odpočtom, ktoré sú odpočítavané zberačmi údajov inštalovanými v dome. Zberače zasielajú stavy meračov priamo na centrálny server. Portál poschodoch.sk sprístupňuje na dennej báze údaje vlastníkom bytov, vyhodnocuje ich a zasiela upozornenia. 

Mobilná aplikácia pre odpočet meračov

Odpočet meračov bez papiera, priamo cez vlastný mobilný telefón. Aplikácia umožní odčítať merače v bytoch pomocou mobilného zariadenia so systémom Android. Zároveň umožní odfotiť merač, stav zapíše do databázy správcu a užívateľom bytov pošle správu o odpočte emailom alebo SMSkou.