Odvětvová řešení

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Společnosti poskytující obchod a služby mohou pohodlně zpracovávat podvojné účetnictví, majetek, fakturaci, objednávky, sklady a dopravu.

Mohou vytvářet kampaně a řešit vztahy se zákazníky přes CRM, vést knihu došlé a odeslané pošty. 

modulu Mzdy je možné řešit mzdovou agendu, modulem Služby zase dokáží rozšířit organizaci poskytovaných služeb. 

SPRÁVCI BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PROSTOR

DOMUS je odvětvovým řešením pro správce nemovitostí, který má v portfoliu velké množství bytů a nebytových prostor.

Při správě lze využít portálové řešení www.poschodech.cz určené správcům i uživatelům bytů a další inovativní služby jako jsou mobilní aplikace, zasílání SMS zpráv, hybridní poštu a mnohé další.

Jeho výhody využívají správci spravující více než 800 000 prostor.

 

PERSONÁLNÍ AGENTURY

Personální agentury mohou využívat v modulu Služby funkčnosti od oslovení zaměstnanců, jejich organizace do směn až po výpočet mezd v modulu Mzdy .

Fakturaci a účtování zabezpečuje modul Finance a ekonomika . Při oslovování zájemců mohou využít integrované zasílání SMS a v terénu mobilní aplikaci eFINUS . 

Pracovní smlouvy mohou podepisovat bezpapírově přes ANASOFT řešení Signatus.

VÝROBA A DISTRIBUCE TEPLA

Výrobci a distributoři tepla mohou využít v modulu Výroba a distribuce tepla funkčnosti od sledování nákladů přes odečty měřičů až po fakturaci.

FINUS lze použít pro údržbu i jako účetnictví, případně je možné vytvořit napojení na účetnictví třetí strany.

Pro výpočet mezd je ideální použít modul Mzdy a personalistika .