Modul Výroba a distribuce tepla

Modul Výroba tepla je určen výrobcům tepla spadajícím pod Úřad pro regulaci síťových odvětví.

Sleduje náklady, odečty měřičů a z nich vyplývající spotřeby, generuje faktury a sleduje technické vybavení výroby.

Modul zajistí proces celé výroby tepla od nákladů, přes odečty až po fakturaci v průběhu roku a zúčtováním na konci roku. Podporuje rozhodování managementu výstupy, které analyzují náklady a výnosy.

Poskytuje přehled o technologických zařízeních z pohledu pasportizace, revizí nákladů a především výnosů.

FUNKCIONALITY MODULU VÝROBA A DISTRIBUCE TEPLA

Struktura

Evidence tepelné sítě, parametry tepelných zdrojů, agenda pasportů technických zařízení a jejich vlastností.

Výroba

Evidence odečtů, fakturačních složek, denostupňů, agenda související s procesem fakturace.

Odběratelé

Agendy vztahů se zákazníky, evidence smluv, objednané množství, evidence nahlášek a platebních předpisů.

Vyúčtování

Agendy a procesy pro zpracování ročního vyúčtování.

Náklady

Dodavatelské faktury, sledování a plánování nákladových položek, nákladová odběrná místa a jejich odečty.

REÁLNÁ UKÁZKA MODULU VÝROBA A DISTRIBUCE TEPLA